Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scanScanned page
Uitgaven van S. & W. N. VAN NOOTEN te Schooniiovex :
Sctiriftelijke Werkzaamheden, opgegeven wj ver-
schillende Examens voor Rijks-Kweekscholen en Rijks-Normaal-
scholen. Verzameld en de Reken voorstellen met antwoorden
voorzien door S. DE JONG Jz., Hoofd der School te Haastrecht.
Veertien Stukjes.
Prijs per Stukje f 0,50.
Eerste Stukje, 2e druk, bevattende Opgaven 1867 — 1875.—
Tweede Stukje, id. 1876-1877. - Derde Stukje, id.
1878-1879. - Vierde Stukje, id. 1879. - Vijfde Stukje,
ld. 1880. - Zesde Stukje, id. 1881. - Zevende Stukje,
id. 1881. - Achtste Stukje, ld. 1882. - Negende
Stukje, ld. 1882-1883.-Tiende Stukje, id. 1884-1885.-
Elfde Stukje, id. 1886-1887. - Twaalfde Stukje,
id. 1888-1889. - Dertiende Stukje, id. 1890-1891.-
Veertiende Stukje, id. 1892-1893.
De prijs van bovenstaande Veertien Stukjes,
alle te zamen genomen, bedraagt f5,—.
HULP-ACTE. SCHRIFTELIJKE WERKZAAMHEDEN, gevolgd
door eenige Mondelinge Verslagen van de Examens, gehouden
in April 1891, voor de Acte van Onderwijzer en Onderwijzeres,
en die in de Vrije- en Orde-Oefeningen der Gymnastiek, door
S. DE JONG Jz., Hoofd der School te Haastrecht. Prijs 50 Cents.
IDEM. Idem, gehouden in April 1892. Prijs 50 Cents.
IDEM. Idem, gehouden in April 1894. Prijs 50 Cents.
HOOFD-ACTE. SCHRIFTELIJKE WERKZAAMHEDEN, gevolgd
door eenige Verslagen van de Mondelinge Examens, gehouden
in Juli en Augustus 1891, voor de Acte van Hoofd Onderwijzer
en -Onderwijzeres, door S. DE JONG Jz. Prijs 50 Cents.
ACTE-EXAMENS. SCHRIFTELIJKE WERKZAAMHEDEN, op-
gegeven op verschillende Acte-Examens voor Hoofd- en Hulp-
Onderwijzers en Hoofd- en Hulp Onderwijzeressen, verzameld
door S. DE JONG Jz. Ie Stukje, prijs 50 Cents. 2e Stukje, ,
prijs 75 Cents. Elk stukje is afzonderlijk te bekomen. |
VERGELIJKENDE EXAMENS. SCHRIFTELIJKE WERKZAAM-
HEDEN, opgegeven op verschillende vergelijkende Examens
1875-1878, verzameld door S. DE JONG Jz. Twee Stukj
elk van 60 Cents. Elk Stulcje is afzonderlijk te bekomen.

AMJ^
Hij alle Boeklianilelaren te ontbieden. |||
4
i