Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
(Ui
Nederlandsche Taal.
Het volgende:
Het veld, waar blauwe korenbloem
En roode klaproos tiert.
Al is het fraai versierd,
Gedijt den landman niet tot roem;
Want ieder, die het ziet.
Zegt: hij heeft slecht gewied.
In zinnen ontbinden en benoemen. Wat voor woord is
■iraar? Het onderscheid tusschen voegwoorden en 't be-
trekkelijk voornaamwoord dnt. Waarin komen betrekkelijke
voornaamwoorden met hunne antecedenten overeen? Zinnen
als voorbeelden geven daarbij. Wat voor werkwoorden zijn
hebben en «ywP Z\jn er ook werkwoorden van tijd? Wat
kan zijn nog anders wezen ? Voorbeeld, dat zijn koppel-
werkwoord is. Letterlijke en figuurlijke beteekenis van iml-
gen en meer andere werkwoorden. Iets over werkwoorden,
die eene beweging aanduiden. Opmerkingen over vervoeging.
Aardrijkskunde.
De volksstammen in Europa opnoemen. Tot welk ras
behooren de Samojeden? Welke landen liggen tusschen de
zuiver Kom. en de Germ. volken? Welke stannnen kunt ge
in O.-H. opnoemen? Het verschil in bestaansmiddelen
van 't Belgische hoog- en laagland. Waalsche en Vlaamsche
provinciën met hoofdsteden opnoemen. Eenige steden met
dubbele namen opgeven. Hoe ligt Aalsmeer teii opzichte van
Winterswyk? Noem 4 groote fabriekssteden in het midden
van Engeland. Waarom is Genua als aanlegplaats beter dan
Marseille of Napels? De stations aan het einde en begin
van den St. Gotth.-tunnel. Gaat Suez sterk vooruit?
Geschiedenis.
Welke compagnie is in 1020 opgericht? Met welk doel?
Hoe was het bestuur ingericht? Noem eenige voorname
gouverneurs-generaal. Wat deed Zwaardkroon? Wat Valke-
nier? Kent ge ook een gouverneur-generaal uit deze eeuw?
AVat voltooide Daendels? Hoe heet de tegenwoordige
gouverneur-generaal? Wie bestuurde ons landvoor Lodewijk
Napoleon en onder welken naam? Wat liet Lodewijk Napoleon
toe? Wat deed Napoleon Bonaparte met ons land: tiërceering,
conscriptie, (^ode Nap. enz.? Voordeelen der inlijving op-