Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
Wat weet gij van graaf Willem I ? Wat weet gij van de
Pacificatie van Gent? Heeft die bevrediging lang gedunrd?
Oorzaken daarvan? Welken rol beeft Matthias van Oostenrijk
hier gespeeld? En Don Juan? Wat weet gij van Floris V?
Wie is de laatste graaf van Holland geweest? Van wien was
deze een zoon? Hoe kwam het, dat hij ophield te regeeren?
Werd ons land in 1581 eene republiek? Wanneer dan? Door
wien werd de stadhouder aangesteld? Wie was de eerste
stadhouder over alle gewesten? Wanneer begon hij te regeeren?
Hoe lang heeft hij geregeerd ? Van wien was hij een zoon ?
Eenige bepalingen van den Munsterschen vrede in 1648?
Wie was Van Hall? Wanneer was hij Minister en onder
welken koning?
Rekenen.
Hoe verklaart gij den grootsten gemeenen deeler? Bewijs,
dat li- X X /v = ^ rs Hoe bepaalt men de
limiet van eene gemengd repeteerende breuk? Uitspreken:
0.078165 D.S ; 6.432081 M.G.; 18.46048 d.S.; 17.42068 D.M^
Iets over de kenmerken van deelbaarheid. Welke rest krijgt
men als men een getal, gevormd door acht achten, deelt
door 16, 9 enz. ? Bewijs, dat deeltal = deeler x quotiënt 4- rest.
Uit het hoofd te berekenen: Iemand verkoopt koren tegen 6 gul-
den den HL. en wint 80 gulden. Nu hij echter 16 HL. niet be-
taald krijgt, verliest hij 4 percent. Wat is de inkoop per HL.?
Het kleinste gemeene veelvoud. Kan men het gemakkelijk
vinden, door de getallen in factoren te ontbinden? Wat is
eene evenredigheid? Wat is eene verhouding? Als 3a-f-3
een 5-voud is, dan is Aa — 1 ook een 5-voud. Bewijs
dat. Als a : b = c : cl eene evenredigheid is, dan is ook
(rt + b) : (c -I- d) = (a — b) : (c — d). Wat is een macht van
een getal? Wat beteekent (7^)'? Hoe vermenigvuldigt ge
gemakkelijk 37 x 43? Uit het hoofd te berekenen: Iemand
verdient f 315 per maand en hij verteert 6 maal zooveel als
hij overhoudt. Hoeveel houdt hij nu in 3| jaar over?
Opvoeding en Onderwijs.
Wat mag ik uit de wet aan u vragen ? Wat niet ? Welke
artikelen kent gij alzoo? Noem de leervakken, zooals zij in de
wet staan. Als gij solliciteert naar eene betrekking als onder-
wijzer, welke stukken moet gij dan overleggen? Van wien
moet het getuigschrift van zedelijk gedrag komen ? Over hoe
langen tijd moet het loopen? Welke methoden worden het