Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
CO
misnoegen ? Redenen waarom ? Waar zetelde Alva ? Is Alva
wel eens in Arnhem geweest? Waarom was de inneming
van Brielle zulk een belangrijk feit, ofschoon bedoelde stad
niet groot was? Waarmee begon de tachtigjarige oorlog?
Wie was toen Stadhouder van Groningen? Wie volgde Arem-
berg op? Wat weet gij van den slag bij Heiligerlee en van
dien bij .lemmingen? Op welke punten werden de Span-
jaarden (van Duitschland uit) aangevallen? Welke gebeurte-
nissen hadden plaats tijdens de regeering van Koning Willem II?
Beschouwt gij de leehing, gesloten door den Minister Van Hall,
als eene verhooging van de staatsschuld, of niet?
Zang.
In welke toonschaal staat dit stukje? (Er stonden 3 mollen
voor.) Waarin stond het, als er fi mollen of 6 kruisen voor geplaatst
waren ? Wat beteekent dit teeken (C) voor aan den balk ? Twee
regels in de maat lezen van een stukje met drie mollen. Hoe wor-
den de maten verdeeld? Voorbeelden. Hoe slaat men de 'j-maat?
Lezen.
.Jong Hollandsch binnenhuisje. Hoeveel voeten zijn er in
elke)i regel ?
Opvoedkunde.
Is het teekenonderwijs op de school nuttig? Waarom? In
hoever worden oog en hand geoefend? Noem eens eenige
stellen leesboekjes. Vergelijk die van De Jong met die van
W. F. Oostveen. Verklaar voor de leerlingen de uitdrukking:
j,met gelijke munt betalen". Hoe is de aanvang van het schrijf-
onderwijs? Beschrijf eens den gang, dien men hierbij zal
volgen. Wat is huisonderwijs?
Teekenen.
Noem eens platen, die men bij het teekenonderwijs ge-
bruikt. Welke zijn de beste en waarom? Aan welke teeken-
cahiers geeft gij de voorkeur en waarom? Beschrijf eenen
leergang bij het teekenonderwijs. Als men eenen aanvang
neemt met het teekenonderwijs van gebogen lijnen, waarmee
begint men dan? Teeken eene eenvoudige vaas in ruwe
trekken op het bord, als het oog hooger gelegen is dan de
vaas en ook als het lager ligt.