Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Aardrijkskunde.
De eigenschappen van de winden in Nederland. Verschil
tusschen vastelands- en zeeklimaat. Waarom is het in New-
York des winters kouder dan in Engeland en Scandinavië,
welke landen nog op hooger breedte liggen? Hoe ontstiiat
de Zuid-equatoriale stroom? Vertel iets van den Golfstroom.
Waartoe behooren de schiereilanden Florida en Yucatan?
Noem andere schiereilanden van Amerika. Oefent de Golf-
stroom ook invloed uit op het klimaat? Waar liggen Kema,
Grissee en Anjer? Noem de kanalen van Drente. Met welk
kanaal staan deze in verbinding? Waartoe dient het Noord-
Zeekanaal? Noem eenige veenkoloniën in Hannover. Hoe
is in Oost-Indië het bestuur ingericht? Hoe in West-Indië?
Hoe heet de Gouverneur-Generaal van Oost-Indië? Hoe is
de naam van den President van Frankrijk, Zwitserland, Amerika
en voor hoe lang zijn ze elk aangesteld?
Kennis der Natuur.
Een gesloten, luchtledige bak is voor een deel gevuld met
water, hoe is de waterspiegel? Is er in den bak nog meer
dan water? Waardoor wordt verdamping van vloeistoffen
alzoo bevorderd? Bij een stoomketel is het steunpunt van
den hefboom 1 dM. verwijderd van klep A en aan den anderen
kant van A hangt op 3 dM. afstand een gewicht van 10 KG.
Hoe groot is nu de drukking op klep A?
Uit welke zelfstandigheden is de plant opgebouwd? Hoe
komt het zetmeel in de plant? Als het lichaam van den
mensch sterk verwarmd is, en dan plotseling afgekoeld wordt,
wat gebeurt er dan in ons lichaam, dat nadeelige gevolgen
heeft? De examinator liet de bloem zien van den pyrus
japonica (= japansche peer) en vroeg den naam van deze
plant. Wat voor een vrucht geeft deze plant? Tot welke
familie kan men ze rangschikken? Hoe heet het onderste
puntje aan elk bloemblad? Als men een boon in tweeën
deelt, wat ziet men dan? Waartoe dienen de lobben? Adem-
haling der visschen. Ademhaling der insecten. Hoe kan een
dier nog anders ademhalen dan de bovengenoemde? Welk
gebruik maakt men bij de stoommachines van den damp?
Geschiedenis.
Aanleiding tot den tachtigjarigen oorlog. Waarom zijn de
bisdommen ingesteld? Bij wie verwekte die instelling veel