Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
stijlige meeldraden? Verklaar de ademhaling der planten.
Wat zijn koolstof-hydraten?
Wat zijn dit voor pooten? (Een vogel- en een roofdier-
poot.) Bewijs, dat dit een roofdierpoot is en geen vogelpoot.
Tot welke orde zou deze vogel behoord hebben? Waarom?
(Moerasvogels.) Welke vogels behooren daar nog meer toe?
Hoe heeten deze twee beenderen? (Ellepijp en spaakbeen.)
Wat zouden het ook kunnen zijn ? Waarom is het geen
kuit- en scheenbeen? Welke dieren, behalve de vogels,
kunnen vliegen ? In hoeveel tijd wordt eene kleine vlieg
groot? Volkomen en onvolkomen gedaanteverwisseling.
Noem eenige insecten met volkomen en ook eenige met on-
volkomen gedaanteverwisseling. Vertel iets van de schild-
vleugeligen.
Noem eenige natuurwetten op. Hoe luidt de wet van
Gny Lusac? Hoe kunt gij bewijzen, dat gassen bij verhooging
van temperatuur uitzetten? Zal men het gewichtderluchtkunnen
vinden door eerst een leegen en daarna een vollen varkens-
blaas te wegen? Met welke wet houdt gij dan geene rekening?
Hoe zoudt gij het dan doen ? Zult gij wel een luchtledigen
glazen ballon kunnen krijgen ? Hoe zult gij dan te werk
moeten gaan, om geen fout te krijgen? Hoe is die verklikker
ingericht? Iets over latente-verdampingsvvarnite. Waarin wordt
waterdamp van hooge drukking gebruikt? Wat is het voor-
naamste deel van eene stoonmiachine ? Barometers. Bepaalt
gij door een barometer nu eigenlijk wel de spanning der
lucht? Denk aan de wet van Dalton. Hoe luidt die?
Aardrijkskunde.
Hoe ver zijn wij hier van den Noordpool ? In graden,
geographische mijlen, uren gaans, uit te drukken. Hoe groot
is een geographische mijl, een uur gaans? Wanneer gij deze
getallen vergeten waart, hoe zoudt gij ze dan terug kunnen
vinden? Welke graansoort kan het noordelijkst groeien?
Welke volgt hierop en welke op de vorige? Hoe komt dit?
Waar wordt in Europa veel tarwe verbouwd? Uit welk
werelddeel wordt veel graan uitgevoerd naar Europa? Welke
laagvlakten kent gij in Frankrijk? In welke wordt het
meeste graan verbouwd ? Donau. Kleine en Groote Hongaar-
sche laagvlakte. Door welke gebergten worden deze vlakten
gescheiden? Hoe heet de voortzetting van het Bakonywoud
op den linker Donau-oever ? Waarom spreekt men bij Orsowa
van den I.Jzeren Poort? Walachijsche laagvlakte. In welk