Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
B. Rekenen.
1. A., B. en G. gaan een dag uit. A. en B. betalen de
reiskosten. Later vergoedt C. hun zijn aandeel en nu krijgt
B. daarvan maal zooveel als A. Welk deel van de gezamen-
lijke reiskosten had elk hunner op den uitgaansdag betaald?
Antwoord: A. i en B. J.
2. Als de kapitalen van A. en B. zich verhouden als
3 : 4, staan hunne winsten tot elkander als 4 : 5. Welke is
de verhouding hunner winsten, als A. het | van B. inlegt?
Antwoord: Als 8 : 9.
3. Iemand heeft twee partijen rogge, die per HL. respec-
tievelijk /■ 10 en ƒ 8 kosten. De geheele inkoop be-
draagt f 1240. Verkoopt hij ze tegen ƒ 12 en f 9
per HL., dan is de geheele verkoop f 1440. Hoe groot
is elke partij?
Antwoord: 60 HL. en 80 HL.
4. Een winkelier koopt koffie voor f 1,56 de KG. en
ontvangt 4 overwicht. Bij den verkoop a ƒ 1,75 de KG.
geeft hij ook overwicht, waardoor hij 6| °/„ winst behaalt.
Hoeveel percent overwicht gaf hij?
Antwoord: 8^ percent.
5. De lengte van een vloer staat tot zijne breedte als 6 : 5.
Er liggen 120 vierkante steenen in, wier gezamenlijke om-
trek 1308 dM. grooter is dan die van den vloer. Hoe groot
is de vloer?
Antwoord: 1080 dM'.
C. Aardrijkskunde.
Behandel één der volgende onderwerpen:
a. De Amsterdamsche waterwegen.
h. Duitschland ten zuiden van den Main.
c. Sumatra (bergen, rivieren, voortbrengselen, voornaamste
plaatsen en staatkundige verdeeling).
D. Onderwijs en Opvoeding.
Wat is het doel van het leesonderwijs in de verschillende
klassen der lagere school?
E. Schrijven.
Onze zachte winters zyn van het hoogste belang voor de
scheepvaart; onze zeehavens vriezen nooit dicht; vergelijk