Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
is de horizontale, wat de verticale projectie van eene vier-
zijdige piramide, die op een zijvlak rust? ,
Geschiedenis.
Onze voorouders zijn republikeinen geworden tegen wil
en dank. Verklaar dit. In betrekking tot het voorgaande
werd gevraagd naar Matthias, en Leicester. Waarom kwam
Leicester met meer troepen dan eerst bepaald was? Welke
stad was in dat zelfde jaar veroverd geworden door Parma?
Wat werd ons land na het vertrek van Leicester? Bij wien
berustte toen de Souvereiniteit? Wanneer begon de Bataaf-
sche republiek? Waarom werd die zoo geuoemd? Wat was
het verschil tusschen deze en de vorige republiek? Wanneer
kreeg de Bataafsche republiek haar eerste staatsregeling? Met
welke woorden begon deze? Welke persoon is in dezen tijd
bekend geworden en waardoor? Wat is Daendels later ge-
worden en wanneer was dit? Wat werd hij na 1813? Wie
werd in 1830 gouverneur-generaal? Wat weet gij van hem?
Wat was het cultuurstelsel? Wat weet gij van minister Van Hall?
Op welke wijze trachtte hij de financiën te verbeteren?
Zang.
Eenige stukjes herkennen aan den eersten regel, zooals
Cf. het Oostenrijksche volkslied; h. 't laatste roosje van den
zomer, enz. Eenige intervallen berekenen. De sleutels. Schrijf
de toonladder op van des groote terts. Welke drieklank ligt
op den zevenden trap van den mineur-toonladder? Eenige
stukjes in de maat lezen.
Rel<enen.
Uit het hoofd te berekenen: Een kapitaal, groot f 4800,
staat 3 jaar en 4 maanden uit tegen 31 "/„. Hoeveel rente
brengt het op? Wanneer percent en interest gelijk zijn, welke
betrekking bestaat er dan tusschen kapitaal en tijd? Wat is
het product van twee zuiver, wat van twee gemengd repe-
teerende breuken? Kan dit ook eene zuiver repeteerende
breuk zijn ? Hoe is het b. v. met het product der volgende
2 5
twee breuken: -x ^—r^? Op welke manieren kunt
i x o ii x lo
gij 0.6^ herleiden? (Ook door splitsing in de som van eene
zuivere repeteerende en eene opgaande tiendeelige breuk.)
Bewijzen van eenige eigenschappen der meetkundige evenredig-