Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
meesmuilend? Wat is in 't algemeen een balans? Wat be-
duidt dit woord hier? Wat is dupe, consigne, jmrodie, grijns,
huik? Verklaar den zin: Als mün onbevallig figuur en vale
kleur geene parodie op de vergelijking ware, zou ik willen
zeggen, dat ik naar een albasten vaas gelijk, waardoor de
vlam, die er in brandt, in rooden gloed heenschemert. Ont-
leed dezen zin. Waardoor en die, wat zijn dat voor woorden?
Kent gij nog andere verbindingswoorden bij de bijvoegelijke
zinnen? Geef hier voorbeelden van en ook van eenen hij-
voegelijken zin, die los naast den hoofdzin staat. Welke ver-
verbindingswoorden komen bij de vergelijkende bijzinnen voor?
In welke gevallen worden die verschillende woorden gebruikt?
In welke wijs staat geve (2'^® regel)? Waarom is er eene v
achtergezet? Geef hiervan nog meer voorbeelden. Hoe is i/aac-
lemmer gevormd? Wat weet gij van dit woord, met betrekking
tot de verbuiging? Welke bijvoegelijke naamwoorden blijven
ook onverbogen en welke kunnen enkel attributief gebruikt
worden? Wanneer is een bijvoegelijk naamwoord praedicatief
gebruikt? Hoe is meesterlijk gevormd? Wat beteekent het
achtervoegsel lijk in dit woord? Welk achtervoegsel komt
veel met dit overeen? Wat is het verschil tusschen meester-
lijk en meesterachtig? Welke bijvoegelijke naamwoorden
worden van kind afgeleid? Wat is het verschil tusschen
kindsch, kinderlijk en kinderachtig? Hoe is linksch gevormd?
Wat is linksch hier voor een woord? Hoe kan dat? Wat is
't verschil tusschen de bijwoorden links en linksch? Is krijgen
een sterk of zwak werkwoord? Geef meer voorbeelden van
zulke werkwoorden, ook van zulke, die overgankelijk en
onovergankelijk kunnen voorkomen. Kent gij ook zulke
denominatieven? Wat weet gij aangaande de spelling van
woorden van sterke werkwoorden van de klasse van krijgen
afgeleid ?
Teekenen.
Het teekenen en schaduwen van een regelmatig vierzijdig
prisma. Het teekenen van een kelkvorm op het bord en een
op papier. Gegeven de perspectief van eene zijde van een
vierkant, voltooi het. Dit vierkant is het grondvlak van eene
afgeknotte piramide, waarvan de hoogte gelijk is aan twee-
maal de zijde van het grondvlak; voltooi die piramide. Wat
is de perspectief van een cirkel? Wanneer is dit eene lijn?
Geef een eergang voor het teekenonderwijs in de lagere
school. Met welke perspectievische verschijnselen zult gij uwe
leerlingen bekendmaken? Hoe zult gij die hun leeren? Wat