Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
algemeen? Welke soorten van drieklanken kent gij? ____
van elk een voorbeeld. Wat zijn stamaccoorden? Hoe vormt
men afgeleide aeeoorden?
Geschiedenis.
Welke keizers hebben over ons land geregeerd? Wat weet
gij van Karei V van 1543—1555? Wie was zijn opvolger?
Was die hier ook zoo gezien? Waarom niet? Welke besluiten
nam Philips II in 1559? Wat weet gij van den Raad van
State? Wat weet gij van Egmond? Wie werd hier onthoofd
onder de regeering van Maurits? Waarom? Wat was de
Scherpe Resolutie? Wat weet gij van de twisten tijdens het
twaalfjarig bestand? Wat waren de oorzaken van de twisten
in 1()50 en hunne gevolgen? Wat weet gij van S. van Slin-
gelandt? Wat waren de oorzaken van den Belgischen Opstand?
Wat was het Collegium Philosoficum? Welke wijzigingen zijn
in 1648 in de grondwet gebracht? Wat behelst toch wel
art. 80 der grondwet? Wat behelzen de additioneele artikelen
in het algemeen?
Opvoedl<unde.
Welke methode voor het rekenonderwijs acht gij de beste?
Geef een beknopt overzicht van die methode. Hoe behandelt
gij het getal 5? In welke klasse werkt gij gaarne? Welk
leesboek gebruikt gij daar? Bij verkeerd lezen, verandert gij
dat, niet waar? Wat zoudt gij dan doen? Welk leesonderwijs
is dat leesonderwijs? Kent gij nog ander dan voortgezet
onderwijs? Welke methode kent gij daarvoor? Waarmee be-
gint Versluijs en waarom? Wat volgt op ui, op ei enz.?
Welke leervorm heeft de methode Versluijs? Welke leergang
heeft deze methode? Tot welke soort behoort zij? Wat zijn
normaalwoorden? Wie heeft een normaalwoorden-methode
uitgegeven? Welke schrijfmethode kent gij? Welke leergang,
leervorm en leermiddelen heeft die methode? Wat zoudt gij
doen om het schoonheidsgevoel op te wekken? Wat behelst
artikel 33 der wet op 't lager onderwijs?
II.
Nederlandsche Taal.
Lezen een gedeelte van ,Het album", voorkomende in
Keyzer's bloemkrans. Het gelezene vertellen. Wat beteekent