Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
Kennis der Natuur.
Wat weet gij van dit bloempje? (Madeliefje.) Wat is een
hoofdwoi'tel? Wat is een wortelstok, een knol, een bol?
Hoe en op welke wijzen vermenigvuldigen zich de planten?
Halen de planten ook adem? Wilt gij daar dan iets van
vertellen ? Op welke wijzen en door middel van welke organen
kunnen de dieren ademhalen? Hoe haalt de meusch adem?
Hoe deze vogel? Welke verrichtingen zijn daarvoor bij den
mensch en bij den vogel noodig? Welk middel heeft de
vogel om zijn soortelijk gewicht geringer te maken? Kent
gij dezen vogel? (Meerkoet.) Waaraan ziet gij, dat hij tot
de moerasvogels behoort?
Welke bestanddeelen heeft de lucht? Hoe en door welken
proef toont gij aan, dat het vijfde deel der lucht zuurstof is?
Welke proeven kunt gij met de luchtpomp doen? Welke
barometers kent gij? Teeken en beschrijf de werking van
den hevel. Wat is de wet van Boyle?
Aardrijkskunde.
Wat verstaat gij onder het klimaat? Welke oorzaken of
omstandigheden hebben invloed op het klimaat? Geef van
elk der zeven opgenoemde punten goede sterksprekende voor-
beelden. Wat zijn de grenzen van de Sarmatische laagvlakte?
Welke rivieren kent gij daar? Wat is de gemiddelde breedte-
graad van ons land? Welken hoek maken de zonnestralen
anet den bodem hier op 21 Maart, 21 December en 21 Juni?
Hoe laat gaat de zon te Padang onder? Over welke eilanden
loopt in Nederl. Oost-Indië de evenaar? Welke rivieren kent
gij op Sumatra, welke op Borneo? Welke zijn de steden?
In welke afdeelingen worden zij verdeeld? Wat wordt te
Padang uitgevoerd? Wat leveren de Preanger-Regentschap-
pen nog meer op dan koffie? Welke residentiën omringen
de Preanger? Wat komt van Makassar, wat van Menado,
wat van Banda en wat van de Soela-eilanden?
Zang.
Welke sleutels kent gij ? Teeken ze. Schryf de kleine terts-
toonladder van c en g harmonisch en melodisch. Wilt gij dit
eens zingen? Kent gij dit wijsje? (Oostenrijksch-volkslied.)
Kent gij ook dit? (Wilhelmus.) Kent gij soms de noten van
een bekend wijsje? Zoo ja, schrijf dan dat muziekstukje eens
ten deele op. Wat zijn drieklanken? Wat is harmonie in 't