Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
Op welke maniereu kunt gij den grootsten gemeenen deeler
van twee getallen vinden? Bewijs, dat de grootste gemeene
deeler van het kleinste getal en de rest de ware grootste ge-
meene deeler is. Geef eenige eigenschappen der evenredigheden
op en bewijs ze. Ook door middel van de verhoudingen.
Welke gevallen kent gij bij de vermenigvuldiging? Wat is
de eenheid van gewicht? Hoeveel bedraagt de lengte van
den vierkanten Meter?
Teekenen.
Teeken een driezijdig prisma, op een der op-
staande vlakken geplaatst. Welke aanmerking
zoudt ge op deze teekening hebben? Wat is de
horizontale projectie van dit lichaam (balk)?
Hoe heet dit ('t zelfde) lichaam ? Welke namen zoudt gij er
nog meer aan kunnen geven? Wat is de verticale projectie
van dezen stand? In welk geval ziet gij eene lijn als een
punt, een vlak als eene lijn'ï' In welken stand ziet gij van
een kubus alleen het voorvlak? Kan de vertikale en de
horizontale projectie van eene lijn even groot zijn ? In welken
stand is dat het geval ? Wat is het voordeel van groote
platen bij het teekenonderwijs boven kleine platen voor
iederen leerling? Wanneer gij geen platen hadt, hoe zoudt
dj dan met behulp van dit plaatje de teekening klassikaal
jehandelen? Teeken de plaat op het bord. Het opwerken
van eene blokteekening. Teekenen van een symetrisch figuur,
uit vrij gebogen lijnen bestaande, naar eene plaat.
Nederlandsche Taal.
Lezen het lesje van S. Gorter: Spoorwegreizen. Vertel,
wat gij gelezen hebt. Wat is interessant, naïveteit, gehlazeerd
stilzwijgen? Ontleed den zin: Nauwelijks is hij binnen of de
weekeling klaagt, dat de trein 3 minute>i te laat was, of dat
't woei. Wat is het eerste of, wat het tweede of? Wat ver-
staat gij onder een weekeling? Welke bepaling is: 3 minuten?
Wat is het eerste dat? Hoe is het woord kennis gevormd?
Hoe is het woord ontsteltenis gevormd? Hoe het woord een-
oogig? Kent gij nog meer dan deze pleonasme? Waarom
schrijft gij hier botteriken met eene k? Naar aanleiding van
de vorming van ontsteltenis, geef dan meer voorbeelden van
verscherping van letters voor nis.