Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Rekenen.
Gegeven 2x3xa = 4x5xZ). Wat is de verhouding
tu.sschen a en b? Verklaar de verhoudingsdeeling 2| gul-
den : i gulden. Verklaar eene verdeelingsdeeling met decimale
getallen. Geef eene bepaling van verhoudingsdeeling. Neem
een willekeurig getal van 7 cijfers, verdeel het in groepen van
twee cijfers. Bewijs nu, dat het getal een elfvoud is plus de
som der groepen.
Nederlandsche Taal.
Welk verschil is er tusschen boekje en hoekske? Waarom
zijn de causatieve werkwoorden zwak? Geef voorbeelden, dat
sedert en sinds verschillende diensten bewijzen. Geef de ver-
buiging van het voornaamwoord ik. Welk verschil is er
tusschen mijner en mijns. (Ontferm u mijner. Hij is mijns
gelijke.) Het verschil tusschen: aangezicht, gelaat en tronie.
Het verschil tusschen zich en elkander.
Opvoedkunde.
Wie benoemt een ouderwijzer? Welk verschil is er tus-
schen klassikaal en hoofdelijk onderwijs? Welke voordeelen
heeft het klassikaal onderwijs? Waarom is hot schoolhouden
niet gewenscht? Welk voordeel heeft de concentrische leer-
gang? Kent gij een boekje, waarin gebruik gemaakt wordt
van den concentrischen leergang? Bij welke vakken wordt
gebruik gemaakt van dezen leergang ?
Teekenen.
Wat is de projectie van eenen kegel? Breng eenen kegel
in perspectief. Hoe teekent gij eenen regelmatigen achthoek
uit de vrije hand? Teek en een klimopblad.
5. NOORD-HOLLAND.
I.
Rekenen.
Los op verschillende wijzen uit het hoofd op: 425 KG.
koffie kosten bij inkoop 35 cent de KG. Het vijfde deel gaat
door het branden verloren. Hoeveel kosten nu 12 KG.?