Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
II.
Aardrijkskunde.
Verdeeliugr van Sumatra (met hoofdsteden). Wie is gou-
verneur op Sumatra? De loop van den Rijn in Nederland.
Staat de Waal in verbinding met de Maas vóór Gorkum?
Heeft de vereenigiug van Maas en Waal vóór of na Gorkum
plaats? Noem de wateren bij Utrecht. Kan een schip van uit
den Krommen Rijn in den Rijn komen? Noem de wateren van
Overijsel. Noem al de spoorwegen, die bij Winterswijk samen-
komen. Noem de eilanden, die bij Denemarken behooren.
Waar is I.Jsland bewoond? De loop van den Donau tot bij
Waitzen. Noem eene residentie op Java, die niet aan zee
grenst. Welke voorname plaatseu kent gij op Bantam? Wat
weet gij van Anjer?
Gescliiedenis.
Wanneer kwamen de Noormannen in ons land ? Noem
de voor- en de nadeelen der kruistochten. Wat hadden de
kruistochten ten doel? Wie was de eerste Christen-koning
der Franken? Wie is de laatste graaf uit het Hollandsche
huis geweest? Waarom werd Floris V ,Der Keerlen God"
genoemd? Wat gebeurde er in het jaar 1500? Noem eenige
belangrijke jaartallen onder Karei den Grooten. Onder wien
zijn de 17 Nederlandsche gewesten vereenigd? Is Karei de
Groote dezelfde als Karei V? Was het twaalfjarig bestand een
tijdperk van vrede? Waarom deed Koning Willem 1 afstand
van de regeering? Wat weet gij van het verdrag van Venlo?
Kennis der Natuur.
De bloedsomloop van den menscli. De bloedsomloop van
de visschen. Welk verschil bestaat er tusschen gewervelde
en gelede dieren? Hoe noemt men het geraamte van ge-
wervelde en hoe van gelede dieren? Waartoe dient de blaas
van den visch? Waarom is het hart aan eenen kant sterker
gespierd dan aan den anderen. Beschrijf het gebit van den
haas. Wat gebeurt er, als de haas één zijner snijtanden ver-
liest? Vertel al wat gij weet van de paardebloem en van de
doove-netel. Noem eene plant, waar de meeldraden tot één
bundel vereenigd zijn; hoe noemt men dat? Noem eenige
soorten van vruchten. Beschrijf de bloemkroon van de vlinder-
bloemen. Noem verschillende bladstanden. Druk een blad-
stand in eene breuk uit. Beschrijf de wet van Boyle en van
Pascal. Geef op, wat er gebeurt met de lucht in de klok
eener luchtpomp na 1, 2, n slagen.
HÜLP.\CTE "94. 4