Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
de Yrucliten bij de raiiunkelachtigen? Welke openspringende
vruchten kent gij? Wat is eene kokervrucht?
Dierkunde: Vertel iets van het lichaam van de groot-oor-
vleermuis. Hoe zijn de tanden bij dit dier? Welk orgaan is
goed, welk minder goed ontwikkeld? Waarmee voedt zich
dit dier? W^elke dieren behooren tot de knaagdieren? Vertel
iets van den bever. Hoe bouwt de bever zijn nest! Hoe legt
hij een dam in de rivier?
Natuurkunde: Verklaar het toestel van Atwood. Hoe be-
paalt men daarmee den doorloopen weg in 1, 2, 3 enz. seconden ?
Hoe verhouden zich deze wegen? Hoe bepaalt men den door-
loopen weg in de eerste, tweede, derde enz. seconde? Hoe
verhouden zich deze wegen? W aarom begint ijs boven te
bevriezen? Waarom wordt ijs zoo langzaam van onder dikker,
al is er ook eene zeer groote koude buiten? Hoeveel warmte
heeft ijs noodig om te smelten ? Waardoor heeft de voortplan-
ting der warmte plaats? Verklaar den proef voor de voort-
planting van warmte in het luchtledige. Waarom plant zich
de warmte in het luchtledige voort?
Paedagogiek.
Waarom wordt in de school eene vertelling gehouden?
Hoe moet de vertelling in de hoogste en hoe in de laagste
klassen zijii ? Waarop moet men bij het leesonderwijs letten ?
Hoe moet men de kinderen leeren lezen? Hoe kan men een
geheelen zin verklaren? Hoe denkt gij over het in koor lezen?
Welk voor- of nadeel is er aan verbonden? Wie benoemt de
onderwijzers, en wie ontslaat hen?
Zang.
Het lezen van noten. Wat is eene chromatische toon-
ladder? Waaraan kan men zien of een stuk in eene majeur-
of mineur-toonladder staat? Waar liggen de halve afstanden
bij eene majeur- en bij eene mineur-toonladder ? Welke enkel-
voudige en welke samengestelde noten kent gij?
Teekenen.
Breng een kubus in perspectief, die met een zijvlak op
het grondvlak rust en welks ribben hoeken van 45 graden
met het tafereel maken.
Hoe richt gij uw teekenonderwijs in de school in? Hoe
leert gij verschillende gebogen lijnen teekenen, als: een cirkel,
eene ellips enz.