Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Hoe ging het met Anjou, Willem den Zwijger en LeicesterV
Heeft de tachtigjarige oorlog onafgebroken voortgeduurd?
Hoe en door wien kwam het twaalfjarig bestand? Is het in
ons land rustig geweest tijdens het twaalfjarig bestand? Vertel
iets van de twisten in dien tijd. Wat stond in de Scherpe
Resolutie? Wie behaalde de overwinning, de Staten van
Holland of de Staten-Generaal ? Waar werden de geschillen
in zake godsdienst bijgelegd? Waarom heet de Dordsche
Synode van 1618 nationaal? Wat werd er besloten? Met
welke vertaling werd een begin gemaakt? In welk jaar is
die vertaling voltooid? Wat weet gij van de Triple-Alliantie?
Tusschen wie werd zij gesloten? Welke vrede was het ge-
volg van dit verbond? Wat deed ons Lodewijk XIV voor
onze tegenwerking? Welke bondgenooten kreeg Lodewijk XIV
en hoe kreeg hij die?
Welke Stadhouder kwam na Willem IV? Kwam Willem V
dadelijk aan het bewind? Onder wiens voogdij stond hij
«erst? Wie was na 1759 zijn voogd? Welke oorlog werd
onder de minderjarigheid van Willem V gevoerd? Tusschen
wie was de zevenjarige oorlog? Hoe komt de zevenjarige
oorlog bij ons te pas? In welke jaren kwam eene grondwet
of werd daaraan iets veranderd?
Aardrijkskunde.
Behandel de provincie Utrecht. Hoe ontstaat de zeeklei?
Wordt hij door de rivieren of door de zee aangevoerd? Noem
de eilanden van Europa. Wat weet gij van Staffa? Door welke
straat is Anglesea van de kust gescheiden? Welke brug ligt
over die straat? Wat weet gij van Man? Is het dicht bevolkt
of niet? Hoeveel inwoners zou het hebben? Maak eene spoor-
wegreis van Hamburg naar Kopenhagen. Noem de voornaamste
voortbrengselen uit het plantenrijk van Java. Welke dieren
treft men op Java aan ? Bij welke plaatsen worden eetbare vogel-
nestjes gevonden? Langs welken weg gaan de voortbrengselen
van de hoogvlakte van Bandong? Hoe loopt het spoor van
Batavia tot Tjilatjap? Langs welke plaatsen loopt dit spoor
verder? Door welke straten wordt de Australische helft van
de Aziatische helft van Ned. Indië gescheiden? Welke zijn de
bewoners van Java?
Kennis der Natuur.
Plantkunde: Een plaatje met geteekende planten wordt
uitgetrokken. Tot welke familie behooren deze planten?
Waardoor kenmerken zich de ranunkelachtigen? Welke zijn