Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
4(3
Nederlandsche Taal.
Lezen uit ,Een bloemkrans" van J. P. de Keijzer de stukjes:
In de ziekenkamer en Het haantje van den toren.
Wat beteekent hupsch? Waarvan is dit woord afgeleid?
Heeft het woord hoofsch ook dezelfde stam? Wat beteekent
hedenkelijh? Wat kan het ook nog beteekenen? Van welk
werkwoord komt het af? Zeg nog een ander woord van be-
denken gevormd. Zeg een ander woord voor arts. Schrijf
het op. Wat duidt doctor aan? Welke is de groote fout in
den zin: „de veertienjarige, wien de ziekte van den ouderen,
geliefden broeder ijlings naar het ouderlijke huis had gedreven?"
Ontleed dezen zin redekundig. Wat is wien voor een woord?
Schrijf de verbuiging op van dit betrekkelijk voornaamwoord.
Ontleed den zin: „tvij noemen hem Bronaard." Wat is het
onderwerp van ontroerde? (Haantje van den toren, 1® couplet,
laatste vers.) Wat is sedert voor een woord? Wat kan het
nog meer zijn? Wat is nergens voor een woord? Hoe
is het gevormd? Noem andere woorden, die de ontkenning
ne{n) voor zich hebben. Verklaar tenzij. Welk geslacht heeft
horst hier? Kan borst nog een ander geslacht hebben? Wat
beteekent het dan? Merkt u in horst ook eene grammatische
figuur op? In welken naamval staat hart? Wat beteekent
noode? Schrijf op geneeren. Wat beteekent het? Wat be-
teekent generen? Noem eens woorden, die afgeleid zijn van
geven. Waarom wordt geven met ééne e geschreven? Welke
nevenschikkende betrekking kan tusschen twee bijzinnen be-
staan? Schrijf op: muzikant, geluksster, vrijheidsboom, geens-
zins. Wat is dat voor eene s in de laatste drie woorden?
Wanneer komt achter een vrouwelijk zelfstandig naamwoord
de s voor den tweeden naamval? Wat beteekent werkloon en
werkeloos? Welk van de twee is synoniem met lui? Wat
beteekent het achtervoegsel zaam? Wat is groeizaam weer?
Wat kan het voorvoegsel ont beteekenen, en geef voorbeelden
daarvan.
Geschiedenis.
Welken invloed hebben de kruistochten voor ons land ge-
had? Welke graven hebben aan een kruistocht deelgenomen?
Wanneer begonnen de kruistochten? Welke graven be-
gunstigden den derden stand? Noem de Spaansche land-
voogden in ons land. Zeg iets van de regeering van Alva.
lO-ie, 20ste en lOO^te penning. Wat gebeurde hiermee? Wan-
neer werd de Republiek der Vereenigde Nederlanden ge-
vestigd? Welke andvoogden zijn hier geweest na 1581?