Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page

EERSTE AFDEELING.
Schriftelijke Werkzaamheden.
1. ZUID-HOLLAND.
A. Nederlandsche Taal.
1. Opstel uaar keuze:
a. Een of meer bronnen van bestaan van de plaats
uwer inwoning.
h. Sneeuw.
c. Alle begin is moeilijk.
2. BEVALLIG ONKRUID.
Het veld, waar blauwe korenbloem
En roode klaproos tiert,
Al is het fraai versierd.
Gedijt den landman niet tot roem
Want ieder, die het ziet,
Zegt: bij heeft slecht gewied.
Bevallig onkruid is er veel
Eu blinkende ijdelheid.
Die oogen trekt en vleit,
En lof heeft bij het meerendeel;
De wijze gaat voorbij
Eu zegt: niet fraai, voor mij.
a. Geef in eenvoudig proza den inhoud van boven-
staand versje weder.
h. Ontleed taalkundig de cursief gedrukte woorden.
3. Gebruik twee van de volgende uitdrukkingen figuur-
lijk in zinnen en -geef er daarna eene verklaring yan,
waarbij die figuurlijke beteekenis uit de letterlijke wordt
afgeleid:
a. Den toon aangeven. c. De pil vergulden.
b. Een oog in H zeil houden. d. In duigen vallen.
IIULPACTE '94. I