Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Lezen en Nederlandsche Taal.
Lezen het Bivak en eenige coupletten uit „Huibert en
Klaartje". Van beide het gelezene vertellen. Welk soort
woord is er in „Er werd bevel gegeven"? Wat verstaat ge
door voorraaddienst? Wat merkt ge op aan een vergelijkenden
bijzin, die op een vergrootenden trap volgt? Vorming van
den vergrootenden trap. Welke spreekwoorden zijn aan het
weefgetouw ontleend? Welke beteekenis heeft ont in ont-
rollen? Van welke woorden is het geslacht in den loop der
tijden gewijzigd? Noem synoniemen van hunkeren. Ver-
schillende beteekenissen van sel.
Kennis der Natuur.
Vertel, wat ge weet van de paardebloem. Tot welke
familie behoort ze? Kent ge nog meer compositen? "Welke
bloeiwijze heeft de paardebloem? Noem andere bloeiwijzen.
Waartoe dienen de bladeren? Wat weet ge van den stand
der bladeren? Vertel iets van den leeuw. Kent ge-onder de
roofdieren ook huisdieren? Behandel de stoommachine. Teeken
den metaalmanometer. Waartoe dienen de manometers? Hoe-
veel krachten werken er op een lichaam, dat in een draaiende
beweging verkeert ? Wanneer spreekt men van een ver-
zadigden damp? Waarom zet men op een droogzolder de
rainen open ?
Aardrijkskunde.
Hoe groot is Nederland? Hoeveel menschen wonen er?
Wat is de dichtst, wat de dunst bevolkte provincie van ons
land? Waarom is Zuid-Holland dichter bevolkt dan Drente?
Welke gebergten kent gij in Spanje? Welke rivieren? Zijn
dat parallel- of meridiaan-rivieren? Welke wegen leiden door
de Pyreneën? Waarom zijn de Spaansche rivieren geen
meridiaan-rivieren? Noem de grenzen van Azië. Welke
deelen van Azië kent ge en wie hebben er bezittingen?
Opvoeding en Onderwijs.
Door welke maatregelen kan de onderwijzer de gezond-
heid zijner leerlingen bevorderen ? Is liet ook voor hemzelf
noodzakelijk, dat hij alles in het werk stelt om de gezond-
heid der kinderen te bevorderen? Welke aanschouwings-
middelen kent ge? Vertel, wat ge weet van de klassenindeeling.
Waar moet men bij die indeeling vooral op letten? In hoeveel
klassen moet een school minstens verdeeld zijn? Hoe is het