Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
tusschen twee voorwerpszinnen, wuarvan de eene door dat, de
andere door of verbonden is aan den hoofdzin ? Waardoor kan
een voorwerpszin aan den hoofdzin verbonden worden, be-
halve door een voegwoord?
III.
Teekenen.
Welk lichaam is dit? (Een recht, regelm. vierz. prisma.)
Geef hiervan de verticale projectie aan, wanneer er twee
zijden evenwijdig zijn aan- en de andere loodrecht staan op
het verticale projectie vlak. Hetzelfde met de horizontale
projectie. Wat verstaat ge door den horizon, wat door het
oogpunt? Hoe noemt men den horizon nog wel meer. Teeken
de perspectief Van een emmer, wanneer ge de bovenzijde van
den rand als een rechte lijn ziet. Ook de perspectief van een
kubus, waarvan twee zijden evenwijdig zijn aan het tafei-ee,l
en die zich links boven het oog bevindt. Waarmede zoudt
ge het teeken-onderwijs aanvangen? Zoudt ge eerst de
horizontale of de verticale lijn laten teekenen? Op het bord
teekenen en verklaren een vlakversiering. Naar de natuur
teekejien een kubus op een punt staande, schetsen en schaduwen
1 u. 20 min. Een vlakversiering op het papier 40 min.
Rekenen.
Als a : b = ü : d, bewijs dan dat (a-1-6)^ : (c-t-c?)- =
ah : cd. Waar is de oppervlakte van een trapezium gelijk aan?
Als de straal van een bol 7 cM. is, wat is dan zijn inhoud?
Bewijs, dat, als een getal deelbaar is door twee andere
getallen, die onderling ondeelbaar zijn, het ook deelbaar i^
door het product dier getallen. Waaraan is de inhoud van
een piramide gelijk? Bewijs dit. 0,375.0,3;?,^ en Welke
van deze drie breuken is het grootst? Welk kenmerk van
deelbaarheid van 7 kent ge? Bewijs. Welk kenmerk van
deelbaarheid van 4 kent ge? Bewijs, dat een getal door 4
deelbaar is, wanneer dit het geval is met de som, die ont-
staat door 4 X het cijfer der tientallen op te tellen bij het
cijfer der eenheden. Van een kegel wordt op de helft der
hoogte een stuk afgesneden door een vlak, evenwijdig aan
het grondvlak. Hoe verhoudt zich het afgesneden stuk tot
het overgebleven stuk?