Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Veronderstel, dat de pomp af is. Verklaar, hoe gij ze aan
den gang maakt.
Geraamte van het paard. Naar eene plaat de verschillende
deelen noemen. Bloedsomloop van den mensch.
Planten: weegbree. Tot welke groote afdeeling behoort
die? Waaraan ziet gij dat? Wat is het voor eene bloeiwijze?
Kent gij andere planten met een aar? Verschil tusschen
aar en katje. Veldkers. Tot welke familie behoort zij? Waar-
aan ziet gij dat? Wat is het voor eene bloeiwijze? Honds-
draf. Tot welke familie? Waaraan ziet gij dat? Wilgetakje
met meeldraadkatjes. Komt hieraan ook zaad? Hoe geschiedt
de bevruchting dan? Paardebloem. Familie? Schermbloem.
P'amilie? Bekijk die plant eens goed. De blaadjes onder de
bloempjes, ziet gij die wel? Wat zijn dat?
Nederlandsche Taal.
Ijezen uit Leopold's Sleutel: ,De huisklok" van .Jonathan.
Huisklok. Ontbind dat woord. Welk soort van tweede
naamval is het? Welke soorten van genitieven kent gij ? Geef
voorbeelden van elk. Hebt gij ook gehoord van eenen adver-
bialen genitief? Geef voorbeelden. Ik dank ii, goede vriend,
voor uwe herinnering. Goede vriend. Wat is da't? Is het geen
bijstelling? Waarin stemt de bijstelling overeen met het
woord, waarop zij betrekking heeft? Geef eens een voorbeeld,
dat ze er niet mee overeenstemt in naamval. Voor uwe her-
innering. Breid dit uit tot eenen zin. Dat, omdat gij mij
herinnerd hebt. Waarvoor kan dat in de plaats staan? Opdat,
omdat, zoodat. Geef hiervan voorbeelden. Men zegt, dat koning
Filips van Macedonië..... Zet dien zin om. Mensch, bedenk,
dat gij een sterveling zijt. Hoe noemt gij dien! zin? Denk er
aan, dat gij een sterveling zijt. Hoe noemt gij dien zin nu?
Hoe noemt gij er aan? Geef voorbeelden van grammatisch
onderwerp, gezegde, voorwerp, bepaling. Wrevelig. Waarmee
staat dit woord in verband? Wrijven. Hoe verklaart gij dat?
Klapwaker. Synoniemen (klepper, klepperman). Boetprediker.
Wat beteekent boet hier? Kent gij nog een ander woord,
waarin het oude boete voorkomt? (Ketelboeters.) Onomkoopbaar.
Zet er een passend zelfstandig naamwoord achter. Waarin
stemt het betrekkelijk voornaamwoord overeen met zijn ante-
cedent? Geef voorbeelden, 't Betrekkelijk voornaamwoord in
den 2''®" en 't antecedent in den naamval; het eerste in
den l'^'«" en het tweede in den naamval; het eerste in den
S«*™ en het tweede in den 3"'®" naamval. Wat is het verschil