Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
toonschaal op si^. Is het stukje majeur of mineur? Waaraan
ziet gij dat? Dat stukje naar verkiezing zingen of in de
maat noemen. Wat beteekent: f, mf < >?
Geschiedenis.
Wat wilt gij 't liefst behandelen? Het tijdvak na den
vrede van Munster. Begin dan maar te vertellen. Vrede van
Munster — afdanking van het krijgsvolk — Loevesteinsche
factie — aanslag op Amsterdam — dood van Willem II — Groote
Vergadering — Eerste Engelsche oorlog. Welke waren de oor-
zaken van dezen oorlog? Onder welke voorwendsels werd de
oorlog begonnen? Hoe liep hij voor ons af? Vrede. Acte
van Seclusie. Wat verstaat gij daardoor? Wat verstaat gij
door de Acte van Navigatie? Wat weet gij van de regeering
van Lodewijk Napoleon? Wat verstaat gij door het conti-
nientaalstelsel ?
Teel<enen,
Vlakversiering: de letter a in oud-Gothische stijl. Schetsen
en schaduwen van een zeszijdig prisma. Tegen het bord hing
eene perspectievische teekening, n.1. twee vierzijdige prisma's
in elkaar en daarin eene vierzijdige piramide. Bepaal hier-
van de horizontale projectie. Eveneens de verticale. Als ik
nu de horizontale projectie dwars doorsnijd, wat is dan de
verticale projectie van de doorsnede?
Teeken zonder grove perspectievische
fouten de rest van dit huis. Waarin komen
alle horizontaal wijkende lijnen samen?
Wat zou de perspectief van dit huis zijn,
bij vogelvlucht gezien ? Geef rekenschap
van lengte en richting van elke lijn, die
gij teekent. De examinator teekende de rechterhelft eener
symetrische figuur. Teekent gij nu de andere helft op het
bord. Welke hulplijnen zoudt gij den leerlingen geven, om
deze figuur te teekenen. In welke klasse zoudt gij zulk een
model laten teekenen?
Rel<enen.
Wat is vermenigvuldiging? 387 x 54. Verklaar die ver-
menigvuldiging. Welke eigenschappen past gij achtereen-
volgens toe? Wat is eene breuk? Wat is eene breuk-
eenheid? I V Verklaar die vermenigvuldiging en blijf
zooveel mogelijk getrouw aan uwe bepaling: vermenigvuldigen