Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
er van. Waarom teekent gij die lijnen zoo? Waarom lijkt
dit vlak grooter dan dat? Hoe begint gij kinderen te leeren
teekenen? Waarom is eene horizontale lyn gemakkelijker
dan eene vertikale? Hoe leert gij kinderen een regelmatigen
zeshoek maken ?
Bord teekenen: een blad met steel, die gedeeltelijk onder
het blad doorloopt. Hoe begint gij ? Wat doet gij nu ? Wat
verder enz? Hoe teekent gij den steel, de twee stukken
afzonderlijk ?
Geschiedenis.
Noem een paar zeehelden. Wanneer en in welke oorlogen
en slagen hebben ze zich bekend gemaakt? Waardoor is de
Fransche revolutie voorbereid? Wie was de eerste erf-
stadhouder? Wanneer begon de Atjeh-oorlog ? Vertel er
het een en ander van. Welke Kareis kent gij in onze ge-
schiedenis? Wat weet ge van hen?
II.
Opvoed l<unde.
Hoe zoudt gij den leerlingen de beteekenis duidelijk maken
van het woord voorwendsel? Welke leermiddelen gebruikt
men in de laagste klasse? Welke leesmethode is u bekend?
(Noyons.) Welke oefeningen laat Noybns aan het leeren der
letters voorafgaan? Op welke beginselen berust zijne methode?
Wat neemt hij tot uitgangspunt? Worden de letters uit een
beperkt aantal woorden geleerd ? Noem eenige normaal-
woorden. Hoeveel letters worden uit elk normaalwoord ge-
leerd? Geef den gang op der methode. Behandel het
normaalwoord aar. Veronderstel, dat in het tweede schooljaar
de getallen tot 100 behandeld zijn, wil u dan de deeling
eens verklaren (n.b. zoo aanschouwelijk mogelijk). Behandel
in de laagste klasse zoo aanschouwelijk mogelijk de ver-
wisseling van factoren, b.v. 3x5 = 5x3. Hoe wordt in
eene gemeente een onderwijzer benoemd?
Zang.
Een stukje in 2 mollen zingen. Welke is de grondtoon
van dit stuk ? Hoe kunt gij dat gemakkelijk weten ? Hoe-
veel mollen heeft de schaal van si^? Bouw de gewone majeur-