Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
graanvrucht? Welke vleezige uiet openspringende vrueliten
kent gij ? Hoe kan men onderaardsche stengeldeelen van
wortels onderscheiden? Welke hoofdgroepen van dieren kent
gij? Tot welke behoort de vlinder? Noem eens een dier.
Tot welke dieren behoort het? (De mol.) Vertel, wat ge van
den mol weet. Het geraamte van een valk en dat van een
baars. Wijs de verschillende deelen aan.
Over het zenuwstelsel. Over de spieren. Hersenruggemerg-
zenuwstelsel en sympatiscli zenuwstelsel. Waartoe dienen de
zenuwen? Wat zijn gevoels-, wat bewegingszenuwen? Men
onderscheidt tweeërlei spieren. Welke? Welke dwarsge-
streepte spier is niet aan den wil onderworpen? Hoe wordt
de scheiding gevormd tusschen beide holten in het hoofd? Be-
schrijf den bloedsomloop, de ademhaling of de spijsvertering.
Wat is zwaartekracht? Waar is die het grootst, aan de
polen of aan den evenaar, en waarom? Hoe is de slinger-
formule? Wat is daarin t, l en g? Hoe verhouden zich op
eenzelfde plaats de slingertijden? Zal een slinger bij hoogere
temperatuur sneller of langzamer schommelen dan anders?
Hoe richt men daarom den slinger in? Waarop berust de
compensatieslinger? Hoe luidt de wet van Pascal? Welk werk-
tuig berust daarop? Wanneer ik een vat heb met een buis
welke drukking zal dan het deeltje a (vooraan de opening)
ondervinden ? Wat zal er gebeuren, wanneer ik bij c (midden
van de buis) eene opening maak? Welke werktuigen berusten
daarop? Hoe is de wet van Archimedes? Toon haar ain.
Wanneer zal een lichaam zinken, zweven en drijven? Hoe
moet dan de verhouding zijn tusschen het gewicht van liet
lichaam en de opstuwende kracht? Hoe kan een lichaam,
dat soortelijk zwaarder is dan water toch daarin drijven en
hoe komt dat? Noem toepassingen van de wet van Archimedes.
AVaartoe worden barometers gebruikt? Wanneer in A. een
maximum van luchtdruk is en in B. een minimum, hoe zal
dan de richting van den wind zyn? Kan de wind door een
barometer voorspeld worden? Hoe doet men het? Hoe luidt
de wet van Boy Ie? Wanneer ik de buis optrek, wat gebeurt
er dan en waarom? Als het kwik in de buis, bij een barometer-
stand van 7.5 cM., 37.5 cM. hooger staat dan in den bak, hoe
is dan de spanning van de lucht boven het kwik in de buis?
Wanneer en waar ontstaan wolken; hoe ontstaat dauw? Waar-
door wordt dauw vorming bevorderd? Waarom? Noem een
paar handmakende mengsels. Wat kan men aantoonen met
den afkoelingstherinometer? Vervaardiging van den thermo-
meter. Het soortelijk gewicht bepalen van eene vloeistof,