Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Wanneer beide lichamen gelijke hoogte en evengroot grond-
vlak hebben, toon dan eens aan, dat de inhoud der piramide
het derde deel is van dien des cilinders. Wat is de inhoud
van eenen afgeknotten kegel?
Als a : b = c : d is, volgens welke eigenschappen is dan
af : bg = cf : dg ? Hoe worden onze munten verdeeld ?
Noem de soorten met de geldstukken, die er toé behooren.
Welk gehalte heeft ieder? Hoe zwaar weegt het tiengulden-
stuk? Hoe zwaar de gulden? Waaraan is 5 gelijk en waarom?
\\'elke repéteerende breuken zijn er? Waarom komen bij
eene zuiver repeteerende breuk dezelfde cijfers steeds in
dezelfde volgorde terug? Welk verschil geeft het, of men
twee getallen met elkander vermenigvuldigt of ze beide één
eenheid grooter maakt en dan vermenigvuldigt?
Aardrijkskunde.
Noem alle schiereilanden van Europa. Beschrijf de Po
(ook de meren, waardoor de zijrivieren stroomen). Welke
rivieren zijn er nog meer in Italië? Waarom vinden wij daar,
behalve iu de Lombardijsche laagvlakte, zulke kleine rivieren ?
"NA'aardoor wordt Italië begrensd? Is Venetië, bij vroeger
vergeleken, vóór of acliteruitgegaan? Hoe komt dat? Welke
landen hebben bezittingen in vreemde werelddeelen ? Welk
land de meeste, welk daarna? Noem de Nederlandsche be-
zittingen. Welke plaatsen zijn er op Ceylon? Wat levert
Australië? Waar komen de beste steenkolen van daan? Over
zeestroomingen. Welke soorten van meren kent gij?
Kennis der Natuur.
ïot welke familie behoort deze bloem? (Tulp.) Wijs de
kelk. Kent gij aan het blad zien tot welke groote groep van
planten deze behoort? Wat is het verschil tusschen één- en
tweezaadlobbige planten? Hoe is het vruchtbeginsel van deze
bloem ? (Japansche peer.) Tot welke familie behoort zij ?
Hoe kan men zien, of een vruchtbeginsel boven- of onder-
standig is? Hoe ontstaat een onderstandig vruchtbeginsel?
Wat is een valsche vrucht? Geef er verschillende voorbeelden
van. Waaruit bestaat een meeldraad? Wat bevat de helm-
knop? Hoe komt het stuifmeel van de eene plant op de
andere? Hoe onderscheidt men daarnaar de bloemen? Hoe
kunnen de meeldraden zijn? Wat zijn mannelijke, wat
vrouwelijke bloemen? Wat is eene tweehuizige plant? Voor-
beeld. Wat is het vei'schil tusschen eene dopvrucht en eene