Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
II.
Nederlandsche Taal.
Lezen: Eenige regels Mëzie in proza weergeven. Synoniemen.
Het verschil opgeven. Fooi, dos; siersel, sieraad; trotsch, fier.
De beteekenis van sommige woorden opgeven.
Wat is het woord dat in: Ik help hem, in de verwachting,
dat hij mij in nood eenen wederdienst zal bewijzen ? Welk
woord kan sedert zynV Voorbeelden. Wat is een germanisme V
Opmerkingen omtrent voorradig in: voorradige goederen, naar
aanleiding van de vraag, welke beteekenis het achtervoegsel
ig heeft. Wat woord kan worden zijn? Voorbeelden. Welke
hulpwerkwoorden van tijd zijn er? Welke werkwoorden
worden met zijn, welke met hebben vervoegd? Is volgen over-
gankelijk of onovergankelijk? Waarom? De beteekenis der
deelwoorden (passief en actief). Wanneer schrijft men eene
scherpe o?
Rekenen.
Bepaal den grootsten gemeenen deeler van 2 getallen door
deeling. Bewijs de eigenschappen, daarbij toegepast. Optelling
van repeteerende breuken (zuiver en gemengd) en gewone
decimale breuken, zonder herleiding tot gewone. Gegeven
p : q = r : s en m : n = V : w, bewijs nu de evenredigheid
pm •. qn — rv ■. sw. Bewijs, dat er bij de vermenigvuldiging
van twee decimale breuken zooveel cijfers achter de komma
komen, als de som van het aantal cijfers achter de komma in
vermenigvuldiger en vermenigvuldigtal zijn. Bewijs/ifx 7'xP :
hYtyp — I : i. Vermenigvuldig de decimale getallen 23.4.506
en 0.84321, en vermeld welke eigenschappen daarbij toe-
gepast worden. De herleiding van gewone tot tiendeelige
breuken. Wanneer ontstaat eene zuiver decimale, wanneer
eene zuiver en wanneer eene gemengd repeteerende breuk?
Hoeveel cijfers komen bij repeteerende breuken achter de
komma, bijvoorbeeld bij herleiding van ? ? Wanneer de eerster/ri'e
cijfers gevonden zijn, bepaal de andere drie dan zonder deeling.
Geschiedenis.
De graven uit het Bourgondische huis. .Jaartallen. Het
streven naar centralisatie. Waardoor trachtte Filips van
Bourgondië zijn doel te bereiken? (Gulden Vlies, Hoog
Gerechtshof, Geheime Raad, bijeenroeping der Staten.) Wat
hebben wij te verstaan in dien tijd onder Algemeene Staten ?
Vergelijk de Algemeene Staten van dien tijd met de tegen-
llULPACTE '94. 3