Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Natuurkunde.
Bepaal de resultante van twee verschillende krachten, die
evenwijdig en loodrecht op een lichaam werken. Bepaal ook
die van twee krachten, die in tegenovergestelde richting werken
onder een hoek van 4.5". Wat verstaat gij door soortelijk
gewicht? Bepaal het soortelijk gewicht door den hydrostati-
schen balans en door den areometer. Waarom is de kennis
van het soortelijk gewicht zoo belangrijk? Waarvoor dienen
de algemeene eigenschappen? Noem ze op. Waarom is
lucht een stof?
Composieten: buisbloemen, straalbloemen. Saamhelmig.
Muurbloem. Kenmerken. Noem bloemen met ticee machtige
meeldraden. Ook met vier machtige meeldraden.
Insecten. Stigma's. Trocheeën. Bij welke insecten treft
men bijtende, bij welke likkende, bij welke zuigende mond-
deelen aan. Welke zijn de kenmerken van reptiliën en
amphibiën. Noem een reptiel en ook eenige amphibiën.
Paedagogiek.
Regeering en tucht. Noem maatregelen. Waarvoor dient
de tucht? Waar moet men de tuchtmiddelen strenger toe-
passen : in de laagste of in de hoogere klassen ? Hoe noemt
ge eene school, waar ook niet verplichte vakken worden onder-
wezen ? Welke schoolwetten kent gij ? Welke veranderingen
zijn er gekomen in 1806, in 1857, in 1878 en in 1889?
Zingen.
Wat verstaat gü onder tempo? Noem eenige namen voor
langzaam tempo. Ook voor matig snel. Ook voor snel. Ook
voor zeer snel. Wat beteekenen die namen? Geef eene be-
schrijving van Maelzel' Metronome. Wat beteekenen de
woorden: stringendo, axelrando, precipitando, rallentando,
rittenuto, ritartando? Welk verschil bestaat er tusschen een
sextole en een dubbele triole? Waaraan kunt ge zien of een
stukje in de kleine of groote tertstoonladder staat?
Teekenen.
Gegeven eene perspectievische lijn, evenwijdig aan de
grondlijn. Beschrijf daarop een vierkant en voltooi de kubus.
Waarheen zijn de diagonalen van het grond- en bovenvlak
heen gericht? Waarheen die van de zijvlakken? Projectie.