Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
getallen dezelfde is ais de grootste gemeene deeler van het
kleinste getal en de rest der deeling van liet kleinste op het
grootste getal. Wanneer ontstaat eene opgaande tiendeelige
breuk? Wanneer eene zuiver repeteerende breuk en wanneer
eene gemengd repeteerende breuk? Kunt gij aan den noemer
der breuk ook zien, hoeveel cijfers de zuiver repeteerende
breuk achter het decimaalteekeu zal krijgen ? üit hoeveel
cijfers bestaat de periode van eene zuiver repeteerende breuk
hoogstens? Hoeveel niet repeteerende cijfers bij eene gemengd
repeteerende breuk? Hoeveel cijfers zullen repeteeren? Tel
eenige opgaande, zuiver rei)eteerende, gemengd repeteerende
breuken bij elkander op. Bewijs, dat uit de beide gegeven
meetkuudige evenredigheden a : b = c : d en e : f = g : h
volgt ea : fb — gc : hd. Bewijs eens de samengestelde even-
redigheid: Interest : interest = Kapitaal x Tijd X Per-
cent : kapitaal X tijd X percent.
Gescliledenis.
De voornaamste vredesbepalingen van 1648. Verhouding
van ons land ten opzichte van Engeland, Frankrijk, Spanje
en Portugal. Acte van Seclusie. Eeuwig edict. Harmonie. De
oorzaken van den eersten Engelschen oorlog. Wanneer had de
tweede, de derde en de vierde Engelsche oorlog plaats? Onder-
scheid tusschen Oost- en West-Indische Compagnie. Onderscheid
tusschen Oost-Indische Compagnie en Handel-maatscha 3pij.
Waarom waren de 18 artikelen na lien opstand der Belgen
voordeeliger voor België dan de 31 protocollen? Waarom de
24 artikelen weer minder voordeelig voor de Belgeu dan de
18 artikelen? Wanneer deed Kouing Willem I afstand van
de regeering ? Waarom ?
Aardrijl(skunde.
Grondsoorten in Utrecht. Wat weet gij van den Lopiker-
waard? Welk onderscheid is er tusschen waard en polder?
Uiterwaard. Zomerkade, winterdijk. Gemengd diluvium in
Utrecht. Voornaamste hoogten. Grebbe-linie. Hollandsche
waterlinie. Twente, nijverheid, spoorwegen en plaatsen er aan.
Meijerij van den Bosch. Baronie van Breda. Langstraat.
Stroomgebied van de Elbe, bijrivieren, richting, gebergten.
Bergwerken. Plaatseu in Boheme. Aestuarium van de Elbe.
Waar vindt ge die nog meer? (Frankrijk). Gebergte op Java.
Nijverheid.