Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
V,
26
termen van eene evenredigheid in het kwadraat brengen?
Mag men ook den wortel trekken uit de termen van eene
j evenredigheid? Wat is eene aaneengeschakelde evenredig-
'•; heid? Kent gij eene voorname eigenschap van de aaneen-
I 3 geschakelde evenredighèden? liij welke berekeningen wordt
}. 7 van die eigenschap veel gebruik gemaakt? (Gezelschaps-
-1 rekening.) Hoe vermenigvuldigt ge op eene korte.wijze uit
y ■ het hoofd 18 x 24, 29 x 27, '21 x 61, 59 x 61?
i Verander een trapezium in een driehoek van gelijken in-
: houd. Van een rechthoekigen driehoek zijn bekend de recht-
hoekszijden 18 en h24. Hoe groot is de schuine zijde?
Op twee manieren. (a:?(:c=:3:4:5; a:?; = 3x6:4x6
dus c = 5x6 = 30. Ook door de stelling van Pythagoras uit
het hoofd.) Hoe luidt de s-formule? Wat stelt s voor?
Laten de zijden van een driehoek 13, 14 en 15 zijn, bereken
dan uit het hoofd de oppervlakte van dien driehoek.
Kennis der Natuur.
De examinator begon aldus: ik heb weieens gelezen de
soortelijke warmte van water is zeer groot; de verdampings-
warnite van water is zeer groot, de smeltingswarmte van ijs
is zeer groot. Welke beteekenis moest ik aan die diüe uit-
drukkingen hechten? De soortelijke warmte van water is
grooter bijv. dan die van____? (alcohol, aether, vetten, enz.).
Heeft het zijn nut, dat water die eigenschappen bezit? Ver-
tel dan, wat gij daaromtrent van elk weet. Daarna sloeg de
examinator een werk over dierkunde op en vroeg mij de
verklaring van sommige teekeningen (mondholte, borstholte
met de organen, buikholte met de organen, verschillende
soorten van tanden van den mensch, bloedsomloop van den
mensch, de voorpooten van het paard met de verschillende
deelen). Waar bevindt zich de knie? Vervolgens vertoonde
de examinator mij verschillende planten, o. a. de bosch-
anemoon, het gagelkruid, de groote waterboterbloem, de
doovenetel en liet mij de muur of mier determineeren aan de
hand van Heukels Schoolflora van Nederland. Welke bloei-
wijze vertoont het gagelkruid? Kent gij nog andere bloei-
wijzen? Is de els eenhuizig of tweehuizig? Waarom? Noem
tweehuizige planten.
Aardriji<sl<unde.
Noem golven aan de kust van Celebes. Noem rivieren
van Celebes, bergen, meren, plaatsen, voortbrengselen en