Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
•Jo
men door ontirikkeleiul onderwijs? (De examinator schetste
den gang. dien hij zoa volgen bij de behandeling van het
vraagstukje: Hoeveel is | v voor leerlingen eener lagere
school, en vroeg daarna of de gevolgde gang onfirikkelemi
(2x5 = 10 . 2 5 2x5 10)
mocht genoemd worden: ^u is gX.^^^ -
Hoe zoudt gij doen, als uw ouderwijs op den naam ont-
uikkelend aanspraak zou mogen maken (n.1. met dit vraag-
stukje)? Wat verstaat men door werktuiglijk onderwijs? Wat
staat tegenover werktuiglijk onderwijs?
Zang.
Een stukje uit het derde zangvogeltje in de maat lezen
en daarna zingen. (Het was \ maat en stond in C.)
Rekenen.
Breng 0.-324 van het tientallig in het twaalftallig stelsel
over. Wat is een talstelsel? Wat verstaat men door het
tientallig stelsel? Hoeveel getallen zijn er? Met hoeveel
verschillende cijfers worden alle getallen geschreven? Welk
talstelsel zou voordeeliger zijn, het twaalftiillig stelsel of het
tientallig stelsel? (het twaalftallig, omdat het grondtal meer
factoren bevat). Wanneer is een getal in het twaalftallig
stelsel deelbaar door 2? Voor welke andere gefcillen gehlt
dit kenmerk in het twaalftallig stelsel? Wanneer is een
getal in het tientallig stelsel deelbaar door 11, wanneer
door 13? Wat is het verschil tusschen een kenmerk en een
eigenschap van deelbaarheid? Xoeni kenmerken van deel-
baarheid en eigenschappen. Wat is eene evenredigheid? Wat
kunt gij uit de eigenschap dat het product der uiterste
termen gelijk is aan dat der middelste steeds vinden? Hoe-
veel termen moeten dan gegeven zijn? Wat is eene ge-
durige meetkundige evenredigheid? Hoe heet hinaib — l>: c?
Waaraan is h dan gelijk? Noem de deelers van 12. (De
examinator rekende de eenheid en het getal zelf niet tot de
deelers.) Als de enkelvoudige deelers van een getal bekend
zijn, hoe vindt gij dan het aantal en de som der deelers?
Voorbeelden. Wat is eene grootheid? Wanneer zegt men,
dat twee grootheden afhankelijk van elkaar zijn? Wanneer
zijn twee grootheden meetkundig recht evenredig afhankelijk
van elkaar? Geef voorbeelden. Wanneer spreekt men van
omgekeerd evenredig afhankelijke grootheden? Voorbeelden.
Noem eigenschappen van de evenredigheden. Mag men de