Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE AFDEELING.
Verslag der londelinge Examens.
1. NOORD-BRABANT.
I.
Nederlandsche Taal.
Lezen: ,Ous groote diner" van H. de Veer, voorkomende
op .blz. 46 van M. en L. Leopold: Sleutel, Proza L
Lezen van: ,Nu zou je me veel pleizier doen" tot ,of ik
dan daclit, dat zij 't voor haar pleizier deed" (blz. 47, 8 r. v.o.).
Wat voor zin is: „Nu zou je me veel pleizier doen, als
je den heelen dag niet thuis kwaamt," naar den vorm
en naar den dienst of de heteelcenis? Hoe heet het tusschen
aanhalings-teekens geplaatste gedeelte in de taal? Maak
van de directe rede de indirecte. Welk belangrijk ver-
schijnsel neemt gij waar bij het overbrengen van de directe
in de indirecte rede. — Vervang maaktet door een synoniem.
Hoe noemt ge niemand in de taalkundige ontleding? W"at
is het onzijdig van dat onbepaald voornaamwoord? — Verklaar
orakeltaal (regel 5). Wat is het Nederlandsche woord voor
orakel (godspraak)? Zeg met andere, woorden: er tvordt een
pak van haar hart gewenteld. ,Dat op zich zelf en dan nog
wat er bijkwam, was meer dan voldoende om mij uit mijn
humeur te brengen." Ontbind dit geheel in enkelvoudige
zinnen. Benoem dat in ,dat op zich zelf" taalkundig, alsook
wat. Benoem ivas in ,dat was meer dan voldoende", taal-
kundig. Waarom behoeft er niet bij vermeld te worden, dat
het werkwoord onovergankelijk is. Ontleed redekundig: dat
was meer dan voldoende. Tot welke woordsoort rekent gij:
waarom in: waarom we dat-moesten, begreep ik eigenlijk niet.
Welke zin volgt na: ik vermoedde? Wat voor zin is dat?
Maak den zin volledig: dat zij van die dingen meer verstand
had dan ik. Wat zijn notahiliteiten? Vervang het door een
ander gebruikelijk woord (notabelen). Wat beteekent familiaar