Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
is de som 136 grooter dan het verschil. Welke zijn die
getallen ?
Antwoord: 60 en 76.
4. Als ik mijne waren verkoop a 90 cent het KG. met
20"/" tarra, verlies ik 4»/(,. Hoeveel tarra moet ik geven om
het KG. tegen denzelfden prijs te verkoopen en 8 te winnen?
Antwoord: WU-
5. Wanneer men een getal door 8 deelt, verkrijgt men tot
rest 7. Deelt men het getal door 9, dan zijn èn het quotiënt èn
de rest 2 minder dan bij de eerste deeling. Welk is dat getal?
Antwoord: 167.
C. Paedagogie.
Eene keuze uit: .
1. Geen mondeling onderwijs kan den scholier voorstellingen
geven, waarvan de elementen niet reeds zijn geestelijk eigen-
dom zijn. Toon de waarheid dezer stelling aan en helder
haar door voorbeelden op.
2. Het aanbrengen van juiste begrippen is het hoofddoel
van alle onderwijs. Maak door voorbeelden duidelijk, hoe
ge uw leerlingen juiste begrippen leert vormen.
3. Maak door voorbeelden, aan het dagelijksch leven
ontleend, voor uwe leerlingen de beteekenis duidelijk van
één der volgende woorden:
voorwendsel, ivaarborg, onderstelling.
D. Aardrijkskunde.
Eén der volgende onderwerpen naar keuze:
1. Eene vergelijking tusschen de groep der Delta-eilanden
van Rijn, Maas en Schelde en de rij der Nederlandsche
Wadden-eilanden.
2. Welke zijn de voornaamste cultuurgewassen van den
Oost-Indischen Archipel en waar worden zij aangetroffen?
3. Eene vergelijking tusschen de drie zuidelijke Schier-
eilanden van Europa.
4. De voornaamste zeehavens van Europa en welke zijn
haar voornaamste producten van uit- en invoer?