Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
4. Van twee kapitalen, die samen f 11000 bedragen,
staat het eene uit ä 4^ »/o en het andere ä 4J °/o- Verwisselt
men de procenten, dan wordt de gezamenlijke interest in een
jaar f 2,50 minder. Bereken die kapitalen.
Antwoord: ƒ 6000 en ƒ 5000.
5. Een kubus heeft zijden van 12 cM. Men zaagt er de
acht hoeken af en laat de zaagsnede telkens gaan door de
middelpunten van de in elk hoekpunt samenkomende ribben.
Bereken den inhoud van het overblijvende lichaam.
Antwoord: 1296 cM'.
C. Onderwijs en Opvoeding.
Keuze uit de volgende onderwerpen:
1. De invloed van het voorbeeld is groot. In hoeverre
heeft de onderwijzer der lagere school rekening te houden
met deze stelling?
2. Wat kan de onderwijzer doen om de onoplettendheid
zijner leerlingen te bestrijden?
3. Acht het kleine niet gering bij uw onderwijs.
D. Aardrijksl<unde.
Keuze uit:
1. Oost- en West-Ja va. 2. De Germaansche laagvlakte.
3. Overijsel.
10. GRONINGEN.
A. Nederlandsche Taal.
1. Geef den inhoud van het volgende gedicht zoo duide-
lijk mogelijk weer:
HOLLAND.
Grauw is uw hemel en stormig uw strand,
Naakt zijn uw duinen en effen uw velden,
U schiep Natuur met een stiefmoeders hand,—
Toch heb ik innig u lief, o mijn Land!
Al wat gij zijt is der Vaderen werk;
Uit een moeras wrocht de vlijt van die helden.
Beide de zee en den dwingland te sterk.
Vrijheid een tempel en Godsvrucht een Kerk.