Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
geheele prijs? (Toon tevens de bij de oplossing toe te passen
stelling aan.)
Antwoord: ƒ 604,80.
4. A. arbeidt aan zeker werk 6 dagen; daarna wejrkt B.,
over het van wat A. overlaat, 6 dagen. Nu werken zij
samen nog 20| dag en hebben dan 't werk voltooid. In hoe-
veel dagen zou ieder het werk hebben kunnen doen?
Antwoord: A. 48, B. 60 dagen.
5. Yan twee geheele getallen is het eene 67 meer dan
het andere. Deelt men het kleinste op het grootste, dan is
de rest 4. Welke getallen kunnen dat zijn?
Antwoord: 63 en 130, 21 en 88, 7 en 74.
C. Opvoedkunde.
Keuze uit:
1. Waaraan ontleent het aanschouwings-onderwijs wel de
groote waarde, die er aan gehecht wordt?
2. Waarin bestaat het taalonderwijs in het eerste en
tweede leerjaar der volksschool?
D. Aardrijkskunde.
Keuze uit:
1. De Zeeawsche en Zuidhollandsche eilanden (ligging,
scheiding; grondsgesteldheid, middelen van bestaan, producten,
voorname plaatsen).
2. Beschrijving van de Westkust van Frankrijk (richting,
bodem, eilanden, voorname plaatsen, enz.).
3. Beschrijving van Borneo (begrenzing, verdeeling, berg-
en rivierstelsel, producten, bevolking, enz.).
8. LIMBURG.
A. Nederlandsclie Taal.
1. Ontbind in enkelvoudige zinnen en geef aan tot welke
soort van zinnen deze behooren:
Klein is op de kaart der landen,
Nederland! uw grondgebied.
Maar aan meters en hun veelvoud
Hangt de ware grootheid niet.