Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
5. UTRECHT.
A. Nederlandsche Taal.
1. WELDADIGHEID.
Gezegend boven al 't gesluierd mededoogen,
Dat eiken dank naar God verwijst,
Dat tranen geeft bij 't goud en tranen wischt van de oogen,
Dat ziel en lichaam beide spijst!
Een toegeworpen gift voedt, maar verkwikt geen armen;
Geen weigring doet het hart zoo zeer.
Een aalmoes zonder liefde is maar een half erbarmen.
Koude erts, geschilderd vuur, — niets meer!
a. Geef den inhoud van het bovenstaande in eigen
woorden weer.
h. Benoem taalkundig de cursieve woorden.
2. Verklaar eene der volgende uitdrukkingen, en gebruik
die daarna in één' zin:
a. een doorslaand bewijs leveren;
b. den eersten steen op iemand iverpen;
c. een blind vertrouwen in iemand stellen.
3. Verklaar één der volgende woorden en gebruik het
in een' zin:
ontknooping, boetprediker, baatzuchtig.
4. Opstel over één der volgende onderwerpen:
a. De kijkdag vóór eene publieke verkooping.
b. Beter teu halve gekeerd, dan ten heele gedwaald.
c. In de wachtkamer van een' geneesheer.
B. Rekenen.
1. A. verkoopt garst, haver en rogge, samen 79 HL.,
ä r 4,50, f 3,60 en f 7 den HL., voor f 425. Als hij
voor de garst IJ maal zooveel ontvangt als voor de haver,
hoe groot was dan elke partij ?
Antwoord: 24 HL. garst, 20 HL. haver en 35 HL. rogge.
2. Een rechthoekige balk, lang 5.8 M., breed 35 cM.,
heeft 7.75 M^ oppervlakte en weegt 487.2 KG. Wat is het
soortelijk gewicht van dat hout?
Antwoord: 0.8.
3. De rand eener vierkante tafel is 0.75 dM. breed en 36.75 dM'^
groot. Hoeveel oppervlakte heeft die tafel zonder den rand?
Antwoord: 132.25 dM"-.