Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
voorkwam zoodoende, dat de Belgen zich van zijn vaartuig
meester maakten. Hij was een Amsterdamsche wees.
(Een regel groot, eew regel middelsoort, twee regels staand
klein en twee regels met loopende hand.)
D. Opvoeding en Onderwijs.
Hoe kan de onderwijzer er voor zorgen, dat zijne leer-
lingen zooveel mogelijk geoefend worden in het uitdrukken
van gedachten?
E. Relcenen.
1. Bereken x uit:
M êw ■■ ««'''i^^sji
-_ — 0 2
2 025
(0.06 -+-X)
Antwoord: y'o.
2. A. en B. drijven handel, A. met f 325 meer dan B.
Als A. het eerste jaar 20 "/„ wint en het tweede jaar 25 °/„
verliest, B. daarentegen het eerste jaar 20 verliest en het
tweede jaar 35 ° „ wint, hebben zij evenveel. Met welke
kapitalen zijn zij den handel begonnen?
Antwoord: A. f 1950 en B. f 1625.
3. Twee getallen worden gedeeld door hun grootsten ge-
nieenen deeler. De som der getallen, vermeerderd met de
som der quotiënten, is 77. Het verschil der getallen is 30,
en dat der quotiënten 5. Bepaal de getallen.
Antwoord: 48 en 18.
4. Iemand koopt een stuk land, groot 9 H.A., 9 A. en
60 cA., tegen f 25 den D.M' en moet voor onkosten
10 "/O van de koopsom betalen. Hij verhuurt dit land
ä f 155 per H.A. en betaalt jaarlijks aan onderhoud en
belasting f 159,18. Hoeveel percent geniet hij van zijn geld?
Antwoord: 5 °/o.
5. Van eene hoeveelheid rijst wordt | verkocht ä 25 cents
het KG.; op de rest wordt 5J cents per KG. gewonnen. De
gemiddelde winst bedraagt ] van den inkoop. Voor hoeveel.
is het KG. rijst gekocht?
Antwoord: 22J cent.