Boekgegevens
Titel: Tabel, aangevende de wijze, waarop de verschillende lichaamsdeelen door hunne spieren bewogen worden ...
Auteur: Edelman, H.
Uitgave: Veendam: Æ.E. Kluwer, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3656
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202764
Onderwerp: Geneeskunde: anatomie (geneeskunde)
Trefwoord: Anatomie, Menselijk lichaam, Spieren, Bewegingsleer, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tabel, aangevende de wijze, waarop de verschillende lichaamsdeelen door hunne spieren bewogen worden ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEN WOORD VOORAF.
^^s gevolg van de opneming van de Vrije en Ordeoefeningen der Gymnastiek in
de nieuwe wet op het lager onderwijs, waardoor dit leervak eerlang op de lagere
scholen zal moeten onderwezen worden, zijn er in den laatsten tijd overal in
den lande cursussen opgericht voor H verlicht examen Gymnastiek.
Ook ik werd op verschillende plaatsen door H.H. Onderwijzers uitgenoodigd,
mij te loillen belasten met de leiding hij hunne studie voor bedoeld verlicht
examen en richtte op die plaatsen Cursussen op.
Om nu de onderwijzers aan een goed handboek te helpen, wees ik hen op
de Theor.-pract. handleiding van de Heeren Dissiü en Labbürté.
Hierdoor echter kwam ik tegenover hen In eene moeielijkheid.
Immers, naar het mij voorkomt, geven de Heeren D. en L. in hunne hand-
leiding te weinig van de Spieren en Geivrichten^ om daarmee tevreden te kunnen
zijn, en nu de onderwijzers naast deze handleiding ook nog een anatomisch
handboek te doen koopen, achtte ik zeer bezwaarlijk, vooral met het oog op de
door hen reeds gemaakte kosten.
Ik werkte daarom het plan mijner lessen over anatomie (waarbij ik gebruik
maakte van de platen van Weber en het skelet) uit tot deze tabel, die een ge-
makkelijk en volledig overzicht geeft van de voornaamste spieren en hare
verrichtingen, en van de gewrichten.
Nu zou dus eene aanteekening gedurende de behandeling en aanivijzing dezer
s'pieren en geiorichten noodig zijn, wat een zeer langzaam vorderen zou veroorzaken.
Daarom dan ook {vooral op 't verzoek der H.H. Onderwijzers zelve) kwam ik
tot het besluit deze tabel in 't licht te geven, overtuigd ook, als ik was, dat ze
menigen anderen onderwijzer bij zijne studie behulpzaam zou kunnen zijn en
door menigen leeraar in de gymnastiek zou worden aanbevolen.
Zoo ontstond dit hoekje, hij ivelks samenstelling ik de meest vertrouwbare
anatomische handboeken raadpleegde. E.