Boekgegevens
Titel: Tabel, aangevende de wijze, waarop de verschillende lichaamsdeelen door hunne spieren bewogen worden ...
Auteur: Edelman, H.
Uitgave: Veendam: Æ.E. Kluwer, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3656
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202764
Onderwerp: Geneeskunde: anatomie (geneeskunde)
Trefwoord: Anatomie, Menselijk lichaam, Spieren, Bewegingsleer, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tabel, aangevende de wijze, waarop de verschillende lichaamsdeelen door hunne spieren bewogen worden ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
Handvat van het borstbeen en
borstbeensuiteinde v/ii sleu-
telbeen.
Doornuitst. der onderste hals-
en enkele bovenste borstwer-
vels.
Dwarse uitst. van den atlas.
Dwarse uitst. van de 4 bovenste
halswervels.
Zie vroeger.
Doornuitsteeksel van den draai-
w er vel.
Zie vroeger.
Gewrichtsuitst. van de 4 onder-
ste halswervels.
Zie vroeger.
VELKOLOM.
Zie vroeger.
Kraakbeen van de 5'''' tot de
rib en het zwaardvormig ver-
lengsel van het borstbeen.
Buitenvlakte van de 7 of 8
onderste ribben met 8 tanden,
waarvan er 4 tusschen de
breede rugspier en 4 tusschen
de onderste tanden van de
groote zaagspier liggen.
Tepel vormig uitsteeksel van het
slaapbeen.
Doornuitst. der bovenste hals-
wervels (beh. den atlas).
Zijwand van het achterhoofds-
been.
Bovenbinnenhoek v/h schou-
derblad.
Zie vroeger.
n
Dwarse uitst. van den atlas.
Zie vroeger.
De bovengelegen wervels.
Zie vroeger.
Zie vroeger.
n
Schaambeensvereeniging.
De achterste bundels buitenlip
darmbeen.
De middelste bundels voorbo-
vensten doorn van het darm-
been.
Da voorste bundels aan het
peesvlees v/d buik en aan den
band van Poupart.
Deze spieren zetten de
buiging verder door,
waarbij ook de hals-
wervelkolom naar
achteren gebogen
wordt.
Met het aangezicht
naar de andere zijde.
Mits aan éénezijdewer-
kende.
Deze draaien de hals-
wervels.
Van de andere zijde.
De band van Poupart
is gespannen tus-
schen den voorbo-
vensten doorn van
het darmbeen en de
schaambeensveree-
niging.