Boekgegevens
Titel: Leerboek der meetkunde
Deel: II Leerboek der stereometrie / door J.C. Eger
Auteur: Eger, J.C.
Uitgave: Leiden: E.J. Brill, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202752
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK V.
LICHAMEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK DOOE
GEBOGEN VLAKKEN INGESLOTEN.
§ 18.
eigenschappen van den kegel.
Wanneer men zich eene gesloten kromme lijn voorstelt, hetzij
cirkel, ellips of zelfs eene onregelmatig gekromde lijn, mits zij
gesloten zij; als men verder boven of beneden het vlak, waarin
die Ign ligt, een punt aanneemt, door dat punt eene rechte lijn
trekt, welke den omtrek dier gekromde lijn ergens ontmoet, en
men laat eindelijk die rechte lijn, standvastig blijvende in het
aangenomen punt, langs den geheelen omtrek der kromme lijn
glijden, tot zij weder in haren eersten stand komt — dan heeft
die rechte lijn een kegelvlak beschreven, en het lichaam beslo-
ten tusschen het kegelvlak en het platte vlak binnen de gesloten
kromme lijn heet kegel.
Dit is de uitgestrekte beteekenis van het woord kegel, en
men ziet dat er, op deze wijze opgevat, een aantal soorten van
kegels bestaan. Wij willen daarvan echter alleen die soort be-
schouwen, waarvan de gesloten kromme lijn een cirkel is. De
kegel hier langs gevormd heet) cirkelvormige kegel.
Tot het vei-vaardigen van het kegelvlak heet de gesloten
kromme lijn (hier de cirkelomtrek) de richtlijn, terwijl de lijn
die langs de richtlijn glijdt, de beschrijvende lijn heet. Verder
heet het standvastige punt, dat in de beschrijvende lijn ligt, het