Boekgegevens
Titel: Leerboek der meetkunde
Deel: II Leerboek der stereometrie / door J.C. Eger
Auteur: Eger, J.C.
Uitgave: Leiden: E.J. Brill, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202752
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der meetkunde
Vorige scanScanned page
Bij den Uitgever dezes is mede verschenen:
BRILL (Dr. W. G-,), Nederl. spraakleer ten gebruike bij inrichtingen
van hooger onderwijs, 1ste deel: khinkleer, enz. A^drvk. . f 3.60
2e Deel: Leer van den volzin (Syntaxis), ^tdruk . . f 3.60
3e Deel: Stijlleer, rhetorica, enz. 2e druk......f 2.75
CORTÏELIITS NEPOS, Vitae excellontium imperatorum. In usuni
scholarum edid. C. G. Cobet. 1881. 8®.........../ 0.60
DORTÏSEIFFEN (I.), Wetten der Latijnsthe prosodie en van het
metrum van Terentiiis. 2e druk. 1884. kl. 8°........f 0.50
EGEB. (J. C.), Leerboek der onbepaalde vergelgkingen van den
eersten en tweeden graad ................../ 1.60
- Leerboek der vlakke meetkunde............- 2.90
LYSIAE Orationes et fragmenta, Emendavit C, G. Cobet. Editio
secunda emendatior. 8°...................../ 1.20
LUCIATiïT dialogi ÏV (Timon, Philopseudes, Verae historiae, Gal-
lus). Graeee. In usum scholarum edid. E. Mühlek. 8°. . . / 0.90
LITCIANTJS. Het Leven van Alexander den Leugenprofeet. Voor Ne-
derlandsche Gymnasien bewerkt door J. J. Hartman. 8°. f 0.50
POLAK (Dr. H. J.), Bloemlezing uit grieksche dichters, met aan-
teek., ten dienste van de middelste klasse der gymnasia. 8°. f 1.20
SICHEBEK (C. A. X. G. P.), lloogduitsehe spraakleer voor
gymnasia en hoogere burgerscholen. 4e druk........f 3.75
SPEYER, (Dr. J. S.), Latynsche spraakkunst. Ie stuk: Flexie en
Etymologie. 8°. 2e druk.................... ƒ 1.90
2de stuk: Syntaxis. 2e druk............./ 1.90
TACITUS, CORN., De vita et moribus Julii Agricolae liber. Reo
J. J. COUNELISSEN. 1881. 8®................../ 0.75
TIEL (C. VAN), Course of translation from Dutch into English.
Part I. With a vocabulary, etc. 2d edit..........ƒ 0.90
Hetzelfde werk. Part IL 2d edit............/ 1.50
^ Course of English Literature. Part HI. English Poetry
1800-1837............................f 2.90
Hetzelfde werk. Part. IV. Victorian Poetry (1837 -75). / 2.50
Hetzelfde werk. Prose specimens of the 19the century, f 2.50
VOEGLER (Dr. J. G.), Tirocinium poeticum graecum. Attische
A erzen met opgave der voornaamste metrische regels. 8°. / 0.90
WISSELINK (D. B.), Leerb. der vlakke meetkunde. Indruk f 1.60
seno(ï>nntos, jctpot, anabasis. Xenophontis Kxpeditio cyri in usum
scholarum edidit C. G. Cobet. Editio tertia emendatior. 8°. ƒ1.20
eenotdjintos, eaahnika. Senophontis Historia graeca in usum scho-
larum emenda vit C. G. Cobet. Editio secunda emendatior. 8®. / 1.20
LKIDJCN: BOLKDIiUKKKIUJ VAN K. J. BKILL