Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scanScanned page
Leesboek bij de beoefeuiiig der Oude tresclnedenis door A. H. van
DER KOLFF, H. d. S. te Strijen en Leeraar aan de Normaalschool te
Numansdorp .................' . f 0.60
De jongste resultaten eu vondsten zijn in dit werkje opgenomen.
B. -J. BOUWMEESTER .Jr., Leeraar aan de Koninkl. School voor
Beeldende Kunsten en aan de R. H. B. S. te 's Hertogenbosch. Praktische
Teekeiioefeiüngeii voor de Yolksschool, per twee deeltjes in één band ƒ 0.20
Dit werk beveelt zich zoowel om, de methode als om de nette uitvoering aan.
Afzonderlyke cahiers van 32 pag. . . . . . : . . . ƒ 0.10
B. J. BOUWMEESTER, Geschiedenis, doel, methoden van het
Teekenonderwijs op de Lagere School, tevens handleiding voor den
onderwijzer ..................f 0.50
Het eerste wei-kje van dien aard in öns, land.
J. H. GERAETS Jr., H. d. Sch. te Velsen en Directeur der R. Nor-
maallessen. Theoret.-Practische Mnziekleer voor Onderwijzers, Kweek-
en Normaalscholen ................f 0.75
De heer G. heeft hierin alles samengebracht wat examinandi moefe« weten.
J. J. WIEGMAN, H. d. Sch. te Spierdijk, oud-onderwijzer der R. nor-
maallessen te. Zwolle. Theorie van den zang in verband met het
cijferschrift voor a.s. onderwijzers..........f 0.40
F. J. SCHWEINSBERG, Leeraar aandeMuzieksch. der Mij. van Toonkunst
te Nymegen. Drie oorspronkelijke Toonstukken voor de Piano f 0.90
J. H. GERAETS, Iets nuttigs en iets aardigs. Leesboek voor de
Volksschool. 3e d r u k, g e ï 11 u s t r e e r d........f 0.35
ALEX. KLEIN, Het Heilserum tegen Diphtherie, zi,in bereiding en
toepassing, met uitsl. platen.............f 0.90