Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page

76
werpen zoo geplaatst zijn , dat het eerste projectievlak
steeds een horizontaal vlak en tegelijk het grondvlak is
van de voorwerpen, kan de voorgestelde benaming zonder
eenig bezwaar aangenomen worden. Het kan in elk geval
den onderwijzer , die zelf juiste begrippen van projecties
en doorsneden heeft, niet moeielijk vallen de enkele begrip-
pen, die noodig zijn voor de oplossing mijner vraagstukken,
bij de jongens uit de hoogste klassen der Lagere school
aan te brengen. Ook met het oog op de bij alle opgaven
geplaatste opmerkingen is het niet noodig hierover in deze
^ . handleiding uitvoeriger te spreken.
I . In de overtuiging van het groote nut dat de besproken
vraagstukken voor de leerlingen kunnen hebben , zal het
den onderwijzer een aangename taak zijn liet Teekenonder-
wijs in de gegeven richting te leiden. Door eigen oefening
en ondervinding zal het hem steeds gemakkelijker worden
zich voor den leerling volkomen verstaanbaar te maken en
de noodige begrippen op te helderen. De leerlingen zullen
^ j door het oplossen van de vraagstukken zelf hooge achting
voor het Teekenonderwijs gaan gevoelen, omdat zij spoedig
bemerken, dat het geleerde bruikbaar is. Dit laatste vooral
zal ook in hooge mate de belangstelling wekken van allen,
die belang stellen in een ontwikkelend onderwijs op de Lagere
school.
i t