Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
de krachten zijner leerlingen. De in de praktische Tee-
kenoefeningen voorkomende vraagstukken zijn verstaanbaar
te maken voor en op te lossen door kinderen met normale
geestvermogens.
Onder de in de laatste deeltjes voorkomende Teekeningen
komen er enkele voor, die niet gegeven zijn als vraagstuk-
ken ter oplossing. Zjj moeten dienen om eenige kennis
aan te brengen, die noodig is voor de oplossing van daar-
op volgende vraagstukken.
' Op de binnenzijde van den omslag komen de verklaringen
dier Teekeningen te hunner plaatse voor. Die Teekeningen
• ' zijn dus onderwerpen ter bespreking. Zijn de meeste op-
li gaven er op berekend, dat slechts drie Teekeningen (pro-
jecties) er van voldoende zijn voor de gevraagde oplossing,
genoemde Teekeningen dienen om voorbeelden te geven van
gevallen , waarin het noodig blijkt meerdere projecties of
ook doorsneden te teekenen, ten einde de voorwerpen door
s Teekening volkomen juist te omschrijven. Ook in deze
f gevallen zijn de allereenvoudigste , voor kinderen bevatte-
lijke onderwerpen gekozen.
De schriftelijke opgaven, waarover in den inhoud ge-
sproken wordt, bestaan uit daarvoor vatbare omschrijvin-
gen van voorwerpen, die door hun eenvoudige samenstel-
ling geen door perspectievische schets gegeven toelichting
, noodig hebben. Andere zijn aanwyzingen van in de school
aanwezige voorwerpen , die tot onderwerp moeten dienen
om opgemeten en die meestal op verkleinde schaal in tee-
f kening gebracht moeten worden.
i
Na een betrekkelyk uitvoerige beschrijving gegeven te
hebben van den aard der in de praktische teekenoefenin-
gen opgenomen vraagstukken , dienen daarop eenige aan-
wijzingen te volgen van de wijze , waarop den leerlingen
de noodige kennis moet aangebracht worden, opdat zij die
opgaven kunnen uitwerken. Daarvoor zijn weinig woor-
den noodig.
Door de vooroefeningen met toepassingen, die in de ne-
gen eerste deeltjes zijn opgenomen , kunnen de eerste be-