Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
hem aanbevolen, het behandelde onderwerp op het school-
bord voor te teekenen. De wijze van aanvangen , die de
leerlingen door de eerst gegeven voorbeelden hebben leeren
kennen , kan hierdoor in herinnering gebracht worden.
Als Teekenmateriaal wordt houtskool en niet te zachte
conté aanbevolen. Wanneer de lijnen met houtskool zijn
ontworpen , worden deze , nadat zij door den onderwijzer
voldoende geacht zijn , met scherp aangepunt conté zeer
licht overgetrokken. Het houtskool wordt daarna met een
eendenvleugel weggeklopt (niet geveegd). Indien het blijkt
noodig te zijn, wordt het papier met gomelastiek gereinigd
en worden daarna de lijnen met de noodige door de voor-
beelden aangetoonde kracht met conté afgewerkt. *)
De onderwyzer lette vooral van den beginne af op een
goede manier van het Teekenea van lijnen. De behandeling
mag niet de minste overeenkomst met schrijven hebben.
Tegen het zoogenaamde trekken van lijnen moet ten strengste
gewaakt worden. De behandeling moet de meeste overeen-
komst hebben met schilderen. Een juiste beschrijving hier-
van te geven is zeer moeielijk. De onderwijzer, die zelf
goed teekent of teekenen geleerd heeft, begrijpt mijne be-
doeling. Voorschriften , betrekking hebbende op houding
van lichaam of hand, houding der Teekenstift, worden
door mij niet gegeven. Zjj toch zijn te verschillend en
hangen geheel af van de richting der te teekenen lijnen ,
om onder woorden gebracht te worden. Men lette er echter
op, dat de afstand van de spits der Teekenstift tot de top-
pen der vingers zoo groot mogelijk genomen wordt. Het
Teekenboek moet in alle gevallen recht voor den leerling
blijven liggen.
Ä. Eerste deeltje.
De in het eerste deeltje gegeven oefeningen, het Teeke-
nen van lood- en waterpaslij ren , geven al dadelijk aan-
leiding tot vele met de leerlingen te houden besprekingen,
die vooral niet achterwege mogen blijven. Trouwens, alle
•) Het gebruik v.m potlood is aanbeTolen voor die L. S., waar het Tee-
keuonderwys vermoedelijk geen voortzetting zal vinden op andere scholen.