Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HANDLEIDING VOOR DEN ONDERWIJZER.
1. Doel.
Voorbereiding voor het Teekenen naar de natuur in
het algemeen en voor later te ontvangen Teekenonderwijs
op Middelbare scholen , Teekenscholen , Kweek- en Nor-
maalscholen, Hoogere Burgerscholen, Ambachtsscholen enz.
De praktische Teekenoefeningen leiden tot het verkrijgen
van de vaardigheid en kennis, welke in het dagelijksch
leven en bij verschillende ambachten en bedrijven in prak-
tijk gebracht kunnen worden.
11. Siiineiistelliag.
De praktische Teekenoefeningen zijn in twee hoofdgroepen
verdeeld : a. Vooroefeningen met toepassingen, i. Prak-
tische toepassingen.
De vooroefeningen met toepassingen hebben de noodige
oefeningen van oog en hand ten doel. De praktische toe-
passingen geven aanleiding tot voortgezette oefening van
oog en hand en zijn inzonderheid bestemd tot ontwikke-
ling van het denk- en voorstellingsvermogen. Zij leiden
tot die vaardigheid en kennis , welke geschikt zijn voor
praktische toepassing van de Teekenkunst in het dagelijksch
leven.
A. Yooroefenincjen.
De vooroefeningen bestaan uit:
u. Oefeningen in het Teekenen van rechte lijnen en
het verdeelen daarvan. Loodlijnen, waterpaslijnen en schuine
lijnen, toepassingen daarvan op meetkunstige figuren en
voornamelijk op die figuren en vormen , die de leerling in
zijn dagelijksche omgeving kan waarnemen. Deze oefe-
ningen zijn opgenomen in de drie eerste deeltjes.