Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
dan menig Leeraar M. O. Teekenen. Het Teekenonder-
wijs op de L. S kan uitstekende vruchten dragen, zoowel
voor hen , die nimmer meer dat onderwijs na het verlaten
dier school zullen ontvangen , als voor hen, die het alleen
als voorbereiding ontvangen voor later meer uitgebreid of
middelbaar Teekenonderwijs.
Als middelen ter verbetering kan ik niet beter aanbe-
velen dan
1®. Eene opleiding van onderwijzers in de meest prak-
tische richting.
2". Een strenge, doch tevens hoogst eenvoudige op-
vatting van de examen-eischen, gesteld in het onderwijzers-
programma door hen , die met het onderzoek belast zijn.
3°. Van Regeeringswege opengestelde gelegenheden om
de onderwijzers , die reeds in de praktijk werkzaam zijn ,
op te leiden tot een praktische toepassing van hunne be-
kwaamheid in het Teekenen. *)
*) Het in hoofdstuk X besproken ministerieel onderzoek schijnt tot
heden nog tot geen buitengewoon besluit of maatregel aanleiding gegeven
te hebben.