Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
Wel wonlt in hetzelfde nominer van het Maandblad een
uitdrukking door een vakman gebezigd , waaruit duidelijk
eene afkeuring is op te maken op dit laatste gezegde,
maar die schrijver voert daarvoor geen enkelen grond aan.
In een ander artikel *) wordt het projectie-teekenen de
beste voorbereiding tot het natuurteekenen genoemd.
Het is merkwaardig genoeg om hier even aan te stippen,
dat, terwijl ik deze regels schrijf, mijne drie jongens, respec-
tievelijk van den leeftijd 10, 7 en 6 jaar, juichende van
de school thuis zijn gekomen , om mij een blad papier te
toonen , waarop door een hunner een plan hunner school
(platte grond) was geteekend. Alle drie wisten mij daarop
de plaats , die zij in de school innemen , als ook die van
hunne vriendjes aan te wijzen. Wel een bewijs, dat der-
gelijk Teekenschrift door kinderen gelezen en begrepen
kan worden. Had de onderwijzer hun deze kunst geleerd
als voorbereiding voor het onderwijs in de aardrjjkskunde,
onbewust had hij hun de meest praktische Teekenles ge-
geven. De opname van bekendheid met projectie en door-
sneden in het examenprogramma is ook daarom een gunstig
teeken des tijds te noemen , omdat het een zekeren waar-
borg geeft, dat met der tijd het Teekenonderwijs op de
Lagere school in de praktische richting zal kunnen gegeven
worden. Het programma is nu zoo samengesteld , dat bij
goede opvatting de bekwaamheid geëischt kan worden, die
noodig is voor hem , die les moet geven ïils voorbereiding
voor later te ontvangen Teekenonderwijs, en die noodig is
voor een onderwijs op de L. S. in een meer praktische
richting ; dus voor leerlingen, die verstoken zijn van voort-
gezet Teekenonderwijs. Moge het nu al blijken , dat vele
onderwijzers wel eenige opleiding en inlichtingen noodig
hebben, alvoi'ens het onderwijs op de meest geschikte wijze
te kunnen geven , wij twijfelen niet of de Regeering zal
daarin wel op de beste wyze voorzien. De ernst, waar-
mede tot heden dit leervak is beschouwd , staat ons daar-
voor borg. Wij hebben alle vertrouwen in de toekomst.
Het Teekenonderwijs op de Lagere school kan gemaakt
') Zie Maandblad 11de jaargang , Xo. 1.