Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
gaat. Toen Dupuis met zijn thans algemeen gevolgde
methode optrad , heeft het ook jaren geduurd , eer men
wilde erkennen dat er wat goeds in was. Zoo zal het ook
gaan met de tegenwoordige pogingen om verbetering te
brengen daar , waar het noodig is en waar het gevraagd-
wordt.
XVI. De projectie op de Lagere school.
Het kan een gelukkig verschijnsel genoemd worden,
dat op zoovele Lagere scholen onder de verschillende hand-
leidingen de voorkeur wordt gegeven aan die , waarin
duidelijke sporen te vinden zijn van een praktischen zin ,
waarin ten minste gebroken is met de zucht om in de leer
der perspectief het heil te zoeken en waar getracht wordt
de oefeningen te leiden in de veel eenvoudiger en prakti-
scher richting , in het projecteeren.
Toen het programma voor de onderwijzersacte bekend
werd en de daarin voorkomende afwijking van het door de
Nederl. Vereeniging voor Teekenonderwijs ontworpen pro-
gramma , gaf dit dadelijk aanleiding tot eenig geschrijf in
het orgaan der Vereeniging. *) Daarin wordt o. a. die
wijziging , bestaande in de kennis van projectie en door-
sneden, als „vreemde opname"' aangehaald, waaruit duide-
lijk een afkeurend oordeel blijkt. In een ander artikel f)
wordt daarop teruggekomen door den Heer Bes, die daarin
zegt: „Er is met de opname dier kennis van projectie en
doorsneden goed gedacht en goed gedaan. Het is weer
een schrede in de goede richting."'
Als er een gezegde is, dat ik gaarne wil onderschrijven^
dan is -dat het bovenstaande. Evenzoo stem ik in met een
ander in hetzelfde artikel voorkomende, karakteristiek ge-
zegde. ,Ilet staat als een paal boven water, dat bekend-
heid met projectie en doorsneden de guano voor ons Teeken-
onderwijs moet worden."'
") Zie Maandblad 7de Jaargang, No. 9.
+) „ „ „ „ 11.