Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Wanneer wij oplettend nagaan , hoe de onderwijzer het
aanlegt om kleine kinderen zoo spoedig de beginselen van
het lezen en schrijven te leeren , dan kunnen wij daaruit
leeren wat ons te doen staat, om het Teekenen tot een
praktisch leervak te maken. In elk geval kunnen wij daar-
uit leeren , waarvoor wij ons wachten moeten. Wanneer
de onderwijzer den leerling wil leeren , hoe hij door samen-
stelling van enkele letters het begrip van een voorwerp
kan weergeven , dan laat hij hem een plaat zien, waarop
dat voorwerp is afgebeeld; bijv. een boom , een roos of
een ander voorwerp , doch in elk geval een ding, waarvan
die kleine reeds dadelijk den naam weet te noemen. Nooit
heb ik gehoord, dat op zulk een plaat een Grieksclie
maeanderband of palmet was voorgesteld, om daardoor de
kinderen te leeren lezen of schrijven: ,Ik zie een maeander
of een Grieksche palmet." Waarlijk ; uit dat eerste lees-
onderwijs is voor hen, die het elementair Teekenen moeten
leiden , wel iets te leeren.
Maar wij moeten niet wanhopen. Er zal wel eens een
meer rationeele weg gevonden worden , om ook het Tee-
kenen voor het algemeen te doen worden , wat men reeds
zoolang gedroomd heeft, ,eene taal bij uitnemendheid."
Reeds zien wij hier en daar sporen van een streven naar
eenvoudiger opvatting en toepassing. Wij hebben reeds
lang gedachten hooren uiten , die wel nog niet verwezen-
lijkt zijn , maar toch bewijzen , dat men meer en meer
gaat inzien , dat men anders moet gaan handelen en een
ander doel voor oogen moet hebben , wil men het Teeken-
onderwijs dienstbaar maken voor iedereen. ^Vel worden
die denkbeelden veroordeeld , wel worden de pogingen in
het werk gesteld om die denkbeelden ingang te doen vin-
den tegengewerkt en verdacht gemaakt, ook wordt er aan-
gevoerd , dat het Teekenen , wanneer het een praktischer
i'ichting neemt. niet aan zijn oorspronkelijke roeping zal
beantwoorden , en wordt er gewaarschuwd niet van den
eenmaal aangeprezen weg af te gaan , maar nooit heb ik
die tegenwerpingen op goede gronden hooren verdedigen.
Het gaat hiermede, zoo als het met alle nieuwe richtingen