Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
worden als een gelukkige toevoeging. Wat tot heden bij-
zaak bleek te zyn, moet hoofdzaak worden, en wat als hoofd-
zaak beschouwd werd, moet gewenscht blijven.
Het Teekenonderwijs op de Lagere school moet anders
en beter, praktischer worden.
Maar niet alleen op de L. S. moet het onderwijs anders
en beter, maar voor alles het Teekenonderwijs op Kweek-
en Normaalscholen moet dat worden. De opleiding van
hen, die later geroepen zijn de eerste beginselen van de
Teekenkunst te onderwijzen, moet voor dat doel geheel
berekend zijn. Hier mag men niet tevreden zijn met de
zeer twyfelachtige vruchten, die men veredeling van smaak,
geoefende oogen en handen pleegt te noemen. Wil men
het Teekenonderwijs op de Lagere school dienstbaar maken
aan de ontwikkeling van het kind, ontwikkeling, die vooral
vei-kregen wordt door oefening van het waarnemings- en
voorstellingsvermogen, dan zal het in de eerste plaats noo-
dig zijn, dat zij, die hen in dien zin moeten ontwikkelen ,
zelf in het bezit zijn gekomen van een geoefend voorstel-
lingsvermogen. Niet alleen oog en hand , maar vóór alles
het hoofd. Men kan een kind beter ontwikkelen door Teeke-
nen dan door boeken. Niets ontwikkelt meer het voor-
stellingsvermogen , heeft William Hunt gezegd; en deze
zeide ook: ,Men Teekent niet met de handen .... maar
met de hersenen." *)
XY. Middelen tot verbetering.
Teekenkundige opgaven.
Li de 8ste Algemeene Vergadering van de Nederl. Ver-
eeniging voor Teekenonderwijs, gehouden te 's Gravenhage
3 April 1888, kwam het onderwerp : „Geheugenteekenen"
ter sprake. Bij die gelegenheid werd door mij in eenige
trekken aangetoond, welke eischen ik aan het Teekenonder-
wijs stelde, wilde men er van kunnen zeggen, dat het
volkomen praktische resultaten had. Ik wilde het onderwijs
') William Hunt, Praatjes over Kunst door Dr. J. de Jong, Leiden,
E. J. Brill.